Oplegging schadevergoedingsmaatregel mogelijk bij schuldigverklaring zonder oplegging van straf

Geplaatst op: 13 oktober 2017

Oplegging schadevergoedingsmaatregel mogelijk bij schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Art. 36f Sr en art. 9a Sr. Gelet op de wetsgeschiedenis moet art. 36f.1 Sr worden gelezen alsof de woorden “tot een straf” daarin niet voorkomen (HR 3 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3203).

Lees meer >


Art. 9a Sr. voor onhandige ironie op website met racistische teksten

Geplaatst op: 10 juni 2016

De verdachte is op een voor een ieder toegankelijke internetsite de Racistische Thread begonnen en heeft daar anderen uitgenodigd al hun racistische opvattingen en uitlatingen de vrije loop te laten. Dit hebben zij onhandig gedaan, zonder in voldoende mate afstand te nemen van de uitlatingen. Volgens het hof was het echter niet direct de bedoeling van de verdachte om anderen te discrimineren, reden waarom het gerechtshof de verdachte schuldig verklaard, zonder oplegging van een straf of maatregel, art 9a Sr. (Gerechtshof Amsterdam, 22 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1101).

Lees meer >


9a Sr. toegepast vanwege gevolgen schotwond bij aanhouding

Geplaatst op: 09 juni 2016

Ook vanwege de gevolgen die een strafbaar feit kunnen hebben voor een verdachte, kan een rechter besluiten om artikel 9a Sr. toe te passen. In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 29 januari 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:2291 ging het om een verdachte die zelfmoord wilde plegen. Hij is door een lid van het aanhoudings- en ondersteuningsteam in zijn been geschoten met een langdurige ziekenhuisopname tot gevolg. De politie had ook verzuimd om een psychiater voor de verdachte in te schakelen. De rechtbank vond om die reden dat de verdachte al door de gevolgen voldoende was gestraft en verklaarde de verdachte schuldig terzake bedreiging, maar legde hem geen straf of maatregel op.

Lees meer >


9a Sr. voor witwassen ivm eerdere gevangenisstraf, art. 63 Sr. en tijdsverloop en

Geplaatst op: 08 juni 2016

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, 25 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:995 heeft de rechtbank de verdachte schuldig verklaard zonder oplegging van een straf of maatregel vanwege

  • een eerder opgelegde gevangenisstraf
  • art. 63 Sr van toepassing
  • tijdsverloop

Lees meer >


Art. 9a Sr. voor ontucht met minderjarige

Geplaatst op: 08 juni 2016

Zelfs in zedenzaken komt het voor dat de rechter de zaak afdoet met een schuldigverklaring zonder oplegging van een straf of maatregel (art. 9a Sr.). Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, 27 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2022

Het gerechtshof besloot tot een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel vanwege:

  • aan aanzienlijk tijdsverloop (bijna 4 jaren, in hoger beroep)
  • verdachte was destijds buiten heterdaad aangehouden en heeft twee dagen in voorarrest gezeten
  • na zijn studie kon verdachte door deze zaak geen werk vinden
  • verdachte is zelf al door de gevolgen gestraft
  • geen pedofilie

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden