Tussentijdse beëindiging ISD-maatregel

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een tussentijdse beëindiging van de ISD-maatregel:

  1. Verzoek rechtbank tussentijdse beoordeling (art. 38s Sr.)
  2. Verzoek aan de Minister van Justitie om de maatregel te beëindigen (art. 38u Sr.)

1. Verzoek rechtbank tussentijdse beëindiging

De advocaat kan, op grond van art, 38s Sr de rechtbank verzoeken om een tussentijdse beoordeling van de noodzaak van de voortzetting van de maatregel. Let wel op art. 38s lid 2 Sr.. Het verzoek kan niet altijd direct worden gedaan en ook niet onbeperkt. Wel is dit artikel zeer belangrijk om zo de vinger aan de pols te houden. Zodra iemand de ISD-maatregel heeft opgelegd gekregen, dient de advocaat periodiek de cliënt te bezoeken en zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de maatregel. Vervolgens kan art. 38s worden toegepast!

Zie bijv. Rechtbank Zwolle-Lelystad van 20 december 2005, LJN AU 9604. De rechtbank had op 3 mei 2005 de maatregel ISD opgelegd. Tevens bepaalde de rechtbank dat uiterlijk zes maanden na de aanvang van de maatregel een tussentijdse beoordeling zou moeten plaatsvinden, conform art. 38s Sr. In de beslissing van 20 december 2005 oordeelt de rechtbank dat er nog geen enkele inhoudelijke uitvoering is gegeven aan de maatregel, terwijl daarop, gelet op de verklaringen van de deskundigen ter zitting, op korte termijn ook geen uitzicht bestaat. De rechtbank is van mening dat de ISD-maatregel dient te worden beëindigd.

Zie ook rechtbank Utrecht 3 mei 2006, LJN AW8982. De rechtbank beëindigd de maatregel. De rechtbank is van mening dat vanaf september 2005 (vonnis) tot aan de zitting van 19 april 2006 onvoldoende uitvoering aan de maatregel is gegeven terwijl daarop op korte termijn ook geen uitzicht bestaat.

De rechtbank te Amsterdam beëindigt bij uitspraken van 16 juni 2006 twee keer de maatregel ISD. Zie LJN AY5607 en LJN AY 5613. In beide gevallen was het de bedoeling dat de betrokkene in de FPK “De Meren” in Amsterdam geplaatst zou worden. De plaatsing was nog niet gelukt en zou op korte termijn ook niet kunnen geschieden. Volgens de rechtbank is het een landelijk probleem omdat voor de klinieken onduidelijk is wie financieel verantwoordelijk is voor de behandeling van ISD’ers. Daarnaast zijn er lange wachtlijsten. In beide gevallen maakt de rechtbank een einde aan de maatregel.

Rechtbank Den Haag 23 mei 2006, LJN AX 4217:
De rechtbank is van mening dat in het kader van de ISD-maatregel onvoldoende aandacht aan de psychiatrische problemen van de verdachte zal kunnen worden besteed. Het risico bestaat dat de oplegging van de maatregel zal leiden tot een reguliere detentie van 2 jaren

2. Verzoek aan de minister tot tussentijdse beëindiging ISD-maatregel

De veroordeelde kan op grond van artikel 38u Sr. aan de Minister van Justitie verzoeken om de maatregel te beëindigen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden