Beoordelingskader wettelijk voorschrift

In art. 42 Sr wordt de mogelijkheid verondersteld van twee verschillende - in wettelijke regels besloten liggende - rechtsnormen, die in beginsel van gelijke orde zijn en die beide aanspraak maken op nakoming en in zoverre met elkaar wedijveren. De in het artikel vervatte strafuitsluitingsgrond biedt uitkomst in de gevallen, waarin het wettelijk voorschrift zelf uitdrukkelijk machtigt tot het plegen van anders strafbare feiten.

In het wettelijke vereiste dat moet zijn gehandeld ter uitvoering van een wettelijk voorschrift komen drie aandachtspunten samen:

  • het moet gaan om een wettelijk voorschrift met een zekere dwingendheid (gelegen in het woordje "ter" uitvoering, wat iets anders is dan "bij" de uitvoering) en
  • er moet zijn voldaan aan de beginselen van subsidiariteit
  • er moet zijn voldaan aan het beginsel van proportionaliteit.

(Vgl. De Hullu, Materieel strafrecht, 2e, blz. 337)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden