Vertegenwoordiging vennootschap als benadeelde partij

Het is mogelijk om een namens een vennootschap een vordering benadeelde partij in te dienen, maar dan moet hiervan wel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijken dat de persoon bevoegd is om die vennootschap te vertegenwoordigen. Er dient dus minimaal een uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel te zijn bijgevoegd.

 

Zie o.a.

  • Gerechtshof Amsterdam, 15 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5698
    Het hof stelt vast dat het voegingsformulier door [slachtoffer 23] is ingediend en ondertekend. Het hof stelt verder vast dat zich in het dossier geen uittreksel van de Kamer van Koophandel van Dierenkliniek [bedrijfsnaam 3] bevindt. Daarmee is voor het hof niet vast te stellen of [slachtoffer 23] gerechtigd is namens Dierenkliniek [bedrijfsnaam 3] op te treden.

Geen bijzondere volmacht vereist

Een bijzondere volmacht voor de vertegenwoordiging van een vennootschap is evenwel niet vereist.
"Art. 51c Sv verplicht niet tot procesvertegenwoordiging, het slachtoffer of de benadeelde partij kan zich immers laten vertegenwoordigen. Bovendien heeft degene die voor de rechtspersoon optreedt geen machtiging nodig zoals bedoeld in art. 51c Sv" (ECLI:NL:PHR:2015:2705).

zie ook HR 2 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI1025, waarin de Hoge Raad overweegt: “2.2. Het middel berust op de opvatting dat de algemeen directeur van een rechtspersoon slechts met een bijzondere volmacht namens de rechtspersoon het in art. 51b, eerste lid, Sv [oud AG] bedoelde voegingsformulier kan ondertekenen en de rechtspersoon als benadeelde partij in het strafproces kan vertegenwoordigen. Deze opvatting is onjuist.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden