Vordering benadeelde partij

Als benadeelde partij kunt u zich voegen om uw schade vergoed te krijgen. Daarnaast hebt u ook bijzondere rechten als benadeelde partij in de procedure.

Voegingsformulier

Om u te voegen in het strafproces kunt u gebruik maken van een voegingsformulier benadeelde partij of schadeopgaveformulier. Op het formulier vult u uw eigen gegevens en die van het feit in. Ook dient u het parketnummer van de strafzaak in te vullen.
Middels het formulier doet u opgave van uw schade. Het is belangrijk dat u goed nagaat voor welke schadeposten u aanspraak zou kunnen maken op een schadevergoeding.
Het voegingsformulier stuurt u naar het OM.

> Meer informatie voegingsformulier benadeelde partij

Tijdstip indiening vordering benadeelde partij

De vordering van de benadeelde partij mag worden ingediend tot het moment dat de officier van justitie zijn requisitoir in eerste aanleg aanvangt. U mag dus ook op de zitting de vordering nog mondeling of schriftelijk wijzigen.

Onevenredige belasting strafgeding

De behandeling van de vordering van de benadeelde partij mag geen onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. Dat is een belangrijke ontvankelijkheidsdrempel voor het in behandeling kunnen nemen van de vordering benadeelde partij (art. 361 lid 3 Sv.).

> Meer informatie onevenredige belasting strafgeding

 Bijzonderheden bij vordering benadeelde partij

Voor de indiening van de vordering van de benadeelde partij gelden nog wel enkele bijzonderheden waarmee rekening moet worden gehouden:

Overzichtsarrest Hoge Raad mbt vordering benadeelde partij

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden