Inbreuk persoonlijke levenssfeer door tonen camerabeelden kopschopperszaak

Geplaatst op: 28 juni 2016

In de kopschopperszaak heeft het OM de verdachten opgespoord door het via de media naar buiten brengen van camerabeelden. Deze opsporingsberichtgeving werd door het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch al disproportioneel gevonden omdat het OM ook de stills van de beelden had kunnen tonen in plaats van de volledige camerabeelden. Doordat na het tonen van de camerabeelden een hetze tegen de verdachten was ontstaan en aldus inbreuk is gemaakt op diens persoonlijke levenssfeer, is er volgens het hof sprake van een onherstelbaar vormverzuim hetgeen leidt tot strafvermindering. De Hoge Raad liet de uitspraak van het gerechtshof in stand (HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3024).

Lees meer >


Zonder toestemming gemaakte filmopnamen van verdachte

Geplaatst op: 28 juni 2016

Zonder toestemming van de verdachte gemaakte filmopnamen, kunnen leiden tot strafvermindering indien deze filmopnamen inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte.

Lees meer >


OM heeft te zwaar ingezet en had in begin strafzaak terughoudend moeten zijn

Geplaatst op: 28 juni 2016

Door de advocaat was als verweer gevoerd dat er sprake was van een schending van de onschuldspresumptie door het openbaar ministerie in het algemeen en meer in het bijzonder door de uitlatingen van de voorzitter van het College van procureurs-generaal

Het gerechtshof deelde die opvatting van de advocaat en overwoog:

“Naar het oordeel van het hof heeft het openbaar ministerie de zaak aanvankelijk veel te zwaar ingezet. Het openbaar ministerie, meer in het bijzonder mr. De Wijkerslooth in zijn NOVA-interview op 5 januari 2004, heeft daarbij tevens niet de bij het prille stadium van het onderzoek te prefereren terughoudendheid in acht genomen. In de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging van het College van procureurs-generaal wordt ten aanzien van “geruchtmakende zaken” met zoveel woorden gesteld dat politie en OM rekening houden met een overbelichting van bijvoorbeeld een verdenking of een aanhouding. Dat is dus niet gebeurd.” (Gerechtshof Arnhem, 4 mei 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AT4988).

Lees meer >


Inzet opsporingsberichtgeving bij strandrellen Hoek van Holland terecht

Geplaatst op: 28 juni 2016

Bij de strandrellen in Hoek van Holland heeft de politie opsporingsberichtgeving ingezet om de verdachten op te sporen. Door de advocaat was hierop verweer gevoerd dat dit inbreuk maakte op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en dat dit diende te leiden tot bewijsuitsluiting of strafvermindering. Het gerechtshof ging echter niet mee in dit verweer en oordeelde dat de inzet van opsporingsberichtgeving onder de gegeven omstandigheden redelijk was (Gerechtshof Den Haag, 20 november 2012, LJN: BY3551).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden