Dna afname bij veroordeelden

De afname van DNA bij veroordeelden is wettelijk geregeld in de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en het Besluit DNA-onderzoek bij veroordeelden.

Procedure afname DNA bij veroordeelden

Tegen de afname van het DNA kunt u (helaas) niets doen. U bent verplicht om hieraan mee te werken en op de dag en het tijdstip op de oproeping het DNA af te staan. Meestal wordt dit gedaan door de afname van wangslijmvlies aan de binnenzijde van de mond met een wattenstaafje. U voelt hier verder niets van.

Afname DNA door agent

In de praktijk zien we dat dit in de meeste gevallen gebeurt door een opsporingsambtenaar. De Wet schrijft echter voor dat de afname van het DNA in beginsel door een een arts of een verpleegkundige dient te geschieden (art. 5 lid 2 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden). Onder strikte voorwaarden is de afname van DNA door agent toegestaan:

  1. De agent moet de veroordeelde hebben gewezen op de mogelijkheid om aan te geven dat hij het DNA liever wil laten afnemen door een arts of verpleegkundige. Een veroordeelde heeft de mogelijkheid om ter plekke bezwaar te maken tegen de afname van het DNA door een agent
  2. De agent moet een speciale opleiding hebben gevolgd voor de afname van DNA. Artikel 8 van de Regeling DNA-onderzoek bepaalt dat de opsporingsambtenaar – kort gezegd – de gecertificeerde opleiding ‘afname celmateriaal van personen ten behoeve van DNA-onderzoek’ met goed gevolg hebben afgelegd.
  3. De opsporingsambtenaar moet conform artikel 2 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken is aangewezen door een officier van justitie zijn aangewezen om DNA te mogen afnemen.

Om na te gaan oof voldaan is aan deze formele eisen voor de afname van DNA bij veroordeelden, kunnen wij voor u via een bezwaarschriftprocedure alle van belang zijnde stukken opvragen bij het Openbaar Ministerie.

Afname DNA op locatie politiebureau

De afname van het DNA vindt in de meeste gevallen plaats op het politiebureau. De precieze locatie staat op de oproeping die u hebt ontvangen van de officier van justitie. Deze oproeping, ook wel bevel tot afname van DNA genoemd, dient aan bepaalde eisen te voldoen.

Verplicht te verschijnen

Indien u een bevel hebt ontvangen tot afname van DNA hebt ontvangen, bent u verplicht om te verschijnen. Doet u dat niet, dan kunt u worden gesignaleerd en op ieder moment worden aangehouden voor de afname van DNA,

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden