Doodslag – advocaat nodig?

Wordt u of wordt een naaste van u verdacht van doodslag, dan is het erg belangrijk dat u direct contact met ons opneemt voor gespecialiseerde rechtsbijstand. Verdachten van moord of doodslag krijgen direct alle voorrang en wij zorgen er meteen voor dat een echte strafrechtspecialist de verdachte zal bijstaan. Binnen een uur regelen wij adequate rechtsbijstand door een topadvocaat! 

Doodslag

Doodslag houdt in dat een ander opzettelijk van het leven wordt beroofd. Doodslag is strafbaar gesteld in artikel 287 Wetboek van Strafrecht (Sr.) waarin het verwijt ook als zodanig is verwoord. Wanneer de ander het heeft overleefd, kan er hooguit sprake zijn van poging tot doodslag of zware mishandeling

Opzet bij doodslag 

Van doodslag kan alleen sprake zijn wanneer de verdachte opzettelijk heeft gehandeld. Voldoende is dat de verdachte welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de ander door zijn gedragingen zou kunnen komen te overlijden. Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan een dergelijke kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). De beantwoording van de vraag of de gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg dat het - behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard (vgl. HR 25 maart 2003, LJN AE9049, NJ 2003/552 ).

Opzet doodslag  bij ongeluk?

Het opzet wordt echter al aangenomen bij de minst geringe mate van wetenschap dat een ander door het handelen dodelijk letsel zou kunnen oplopen, zoals bijvoorbeeld in het verkeer waarbij een verdachte koste wat het kost aan de politie probeerde te ontkomen, en dit ook zo bij de politie verklaart, en hij bij die achtervolging een fietser dood reed. Hoewel zonder meer aangenomen wordt dat hij echt niet de bedoeling had om die fietser dood te rijden, wordt het (voorwaardelijk) opzet in de gegeven omstandigheden afgeleid uit zijn weggedrag in combinatie met zijn verklaring dat hij er alles aan deed om aan de politie te ontkomen en daarbij dus welbewust het risico heeft aanvaard dat hij met zijn auto in botsing kon komen met een medeweggebruiker die hierdoor van het leven zou worden beroofd. 

Dader bij doodslag

In de meeste gevallen zal het bij doodslag niet zo zeer gaan om de juridische verweren van het ontbreken van opzet of het handelen uit zelfverdediging, maar zal het eerder gaan om de vraag of er wel voldoende bewijs ligt om de verdachte te kunnen veroordelen en wat de doodsoorzaak precies is geweest. Het is belangrijk dat de verdachte met name voor deze vragen wordt bijgestaan door een deskundig en ervaren advocaat die eerder cliënten in grotere zaken van doodslag en moord heeft bijgestaan. 

Voorarrest?

Zit de verdachte nog vast in voorarrest, dan is het belangrijk dat de strafzaak zo spoedig mogelijk wordt overgenomen van de (piket)advocaat. De verdachte dient daarvoor opdracht te geven. U kunt alvast namens de verdachte de zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website waarbij u zijn gegevens invult en in het veld met 'omschrijving van de zaak' vult u ook uw contactgegevens. Wij nemen dan direct contact met u op en zullen er alles aan doen om de strafzaak van de andere advocaat over te nemen. 

Gespecialiseerde advocaat

Wordt u of een naaste van u verdacht van doodslag? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op voor professionele bijstand van een gespecialiseerde advocaat. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo rechtsbijstand. 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden