Getuige onvindbaar

In de zaken dat een getuige onvindbaar is, dienen de justitiële autoriteiten vergaande inspanningen te verrichten om de getuige alsnog ter terechtzitting te laten verschijnen, zodat de verdediging haar ondervragingsrecht kan uitoefenen, voordat zij gebruik maken van de eerder afgelegde verklaring.26 Als de inspanning onvoldoende is gebleken, is een schending van art. 6 lid 3 sub d EVRM het gevolg (vlg. EHRM 19 juni 2003, nr. 28490/95 (Hulki Günes/Turkije) par. 88; EHRM 26 juli 2005, nr. 39481/98 en nr.
40227/98 (Mild &Virtanen/Finland) par. 45).

Indien de overheid daarentegen voldoende inspanningen heeft geleverd volgens het Hof is er in beginsel geen ongerechtvaardigde beperking van het ondervragingsrecht van de verdediging (EHRM 26 april 2007, nr. 5953/02 (Vozhigov/Rusland) par. 52-58).

> Onvindbare anonieme getuigen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden