Moord – advocaat nodig?

Wordt u of wordt een naaste van u verdacht van moord, dan is het erg belangrijk dat u direct contact met ons opneemt voor gespecialiseerde rechtsbijstand. Verdachten van moord krijgen direct alle voorrang en wij zorgen er meteen voor dat een echte strafrechtspecialist de verdachte zal bijstaan. Binnen een uur regelen wij adequate rechtsbijstand door een topadvocaat! 

Moord

Moord houdt in dat u een ander opzettelijk van het leven heeft beroofd en dat u dit met voorbedachte rade hebt gedaan. Moord is strafbaar gesteld in artikel 289 Wetboek van Strafrecht (Sr.) waarin het verwijt ook als zodanig is verwoord. Wanneer de ander het heeft overleefd, kan er hooguit sprake zijn van poging tot moord of (zware) mishandeling met voordachte rade

Voorbedachte rade bij moord

Het verschil tussen doodslag en moord is dat bij moord bewezen moet worden dan de verdachte met voorbedachte rade handelde. Bij moord moet het gaat om een min of meer vooropgezet plan of tenminste een moment van kalm beraad waarbij de verdachte voldoende tijd had om na te denken over waar hij mee bezig is en zodoende tot bezinning had kunnen komen. 

Er zijn verschillende verweren mogelijk bij een verdenking van moord om de voorbedachte rade er vanaf te krijgen. De vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit vormt naar vaste jurisprudentie weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing dat met voorbedachte raad is gehandeld, maar desondanks kan de rechter aan contra-indicaties een zwaarder gewicht toekennen, bijv.

  • wanneer de besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift plaatsvinden,
  • dat slechts sprake is van een korte tijdspanne tussen besluit en uitvoering of
  • dat de gelegenheid tot beraad eerst tijdens de uitvoering van het besluit ontstaat.

> Meer informatie voorbedachte rade

Dader bij moord

In de meeste gevallen zal het bij moord niet zo zeer gaan om de juridische verweren van het ontbreken van voorbedachte rade of het handelen uit zelfverdediging, maar zal het eerder gaan om de vraag of er wel voldoende bewijs ligt om de verdachte te kunnen veroordelen en wat de doodsoorzaak precies is geweest. Het is belangrijk dat de verdachte met name voor deze vragen wordt bijgestaan door een deskundig en ervaren advocaat die eerder cliënten in grotere moordzaken heeft bijgestaan. 

Straffen bij moord en doodslag

Als uitgangspunt heeft te geleden dat voor doodslag een gevangenisstraf van 8 jaar wordt opgelegd, en voor moord 14 jaar. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval gaat de rechter vervolgens minnen en plussen.

Voorarrest?

Zit de verdachte nog vast in voorarrest, dan is het belangrijk dat de strafzaak zo spoedig mogelijk wordt overgenomen van de (piket)advocaat. De verdachte dient daarvoor opdracht te geven. U kunt alvast namens de verdachte de zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website waarbij u zijn gegevens invult en in het veld met 'omschrijving van de zaak' vult u ook uw contactgegevens. Wij nemen dan direct contact met u op en zullen er alles aan doen om de strafzaak van de andere advocaat over te nemen. 

Gespecialiseerde advocaat

Wordt u of een naaste van u verdacht van moord? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op voor professionele bijstand van een gespecialiseerde advocaat. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo rechtsbijstand. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden