Proportionaliteit bij noodweer

De verdediging moet proportioneel (geboden) zijn geweest.

Het gaat hier om de keuze van de verdedigingswijze en de intensiteit ervan. De maatstaf wordt hier door de ernst van de aanranding bepaald, waarvoor het aangerande rechtsgoed van groot belang is en door de middelen die voor een effectieve verdediging minimaal noodzakelijk zijn.

De omstandigheden van het geval zijn van belang voor de proportionaliteitstoets.

Disproportionele verdediging

De wetgever heeft beoogd om wanverhoudingen tussen doel en middel buiten de noodweerbevoegdheid te houden.  De eis van proportionaliteit gaat niet zo ver dat dit ertoe leidt dat de verdediging op een goudschaaltje gewogen gaat worden. Het lijkt in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever de evenredigheidseis zo toe te passen dat slechts excessen worden uitgebannen.

Indien de zelfverdediging als disproportioneel wordt beschouwd, kan de verdachte wellicht nog met succes een beroep doen op noodweerexces.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden