Stuiting der verjaring

De stuiting der verjaring vindt plaats door iedere daad van vervolging (art. 72 lid 1 Sr.).

Daad van vervolging

Onder een daad van vervolging die de verjaring stuit wordt verstaan: ‘elke formele daad uitgaande van het Openbaar Ministerie of de rechter om de in de fase voorafgaand aan de tenuitvoerlegging tot een (uitvoerbare) rechterlijke beslissing te geraken (HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1014).

In de jurisprudentie zien we dat o.a. de volgende vervolgingsdaden als stuiting van de verjaringstermijn kunnen worden beschouwd:

 • vordering tot openen gerechtelijk vooronderzoek (HR 4 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT2968)
 • vordering tot inbewaringstelling bij de rechter-commissaris
 • dagvaarding in eerste aanleg
 • de behandeling ter terechtzitting
 • het vonnis
 • de aanhouding ter tenuitvoerlegging van het vonnis
 • de betekening van het verstekvonnis
 • het instellen van hoger beroep door de officier
 • de dagvaarding in hoger beroep
 • de aanzegging van de rechtsdag in cassatie

NIET:
Niet als een daad van vervolging wordt beschouwd:

 • een brief van de officier van justitie waarin hij aankondigt de verdachte te gaan vervolgen (HR 13 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1028

Ook stuiting verjaring bij vervolging mededader

Elke daad van vervolging stuit de verjaringstermijn, ook ten aanzien van anderen dan de vervolgde en onafhankelijk van de vraag of de daad van vervolging bij de verdachte bekend was (HR 10 april 2012, LJN: BW1361 en Hof Den Bosch, 13 augustus 2010, LJN:BN4055).

Gevolg stuiting verjaring

Wanneer de verjaring door een daad van vervolging wordt gestuit, gaat er een nieuwe verjaringstermijn lopen (art. 72 lid 2 Sr.). Dit betekent dat de van toepassing zijnde verjaringstermijn opnieuw ingaat. Er geldt echter een maximum verjaringstermijn. Voor overtredingen bedraagt de maximale verjaringstermijn 10 jaren. Bij misdrijven is de maximale verjaringstermijn het dubbele van de wettelijke verjaringstermijn als bedoeld in artikel 70 Sr. Deze regeling beoogt te voorkomen dat verjaringstermijnen ongelimiteerd kunnen worden gestuit.

Bekendheid met stuiting der verjaring niet vereist

Anders dan voorheen is het niet vereist dat de vervolgde bekend is met de daad van vervolging of dat deze aan hem betekend moet zijn. Ook zonder deze bekendheid kan een daad van vervolging de verjaring stuiten (HR 10 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1361).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden