Verjaring van de executie van straffen of maatregelen

De verjaring van de executie van straffen en maatregelen is geregeld in artikel 76 en 76a Sr. Na het verstrijken van de executieverjaringstermijn is het Openbaar Ministerie niet langer bevoegd om de opgelegde straf of maatregel ten uitvoer te leggen. U hoeft de straf, vaak een gevangenisstraf, dan niet meer te ondergaan

Verjaringstermijn executie straf of maatregel

De termijn die wordt gehanteerd voor de verjaring van de executie is steeds 1/3 langer dan de verjaringstermijn die geldt voor de vervolging. De oorzaak voor het niet ten uitvoer kunnen leggen van de straf of maatregel is niet van belang.

De verjaringstermijn wordt geschorst hangende de schorsing van de executie (art. 76a lid 3 Sr.). Dit is mogelijk bij verzet, hoger beroep, beroep in cassatie tegen een verstekveroordeling (art. 557 Sv.) of hangende een gratieverzoek (art. 559a Sv.). Ook wanneer de veroordeelde uit anderen hoofde rechtens van zijn vrijheid is beroofd, wordt de verjaringstermijn geschorst (art. 76a lid 3 Sr.).

Wanneer het gaat om een geldboete, die in termijnen mag worden betaald, wordt de verjaringstermijn voor de executie met 2 jaren verlengd (art. 76a lid 4 Sr).). Bij een overtreding bedraagt dan de verjaringstermijn voor de executie: 3 + 1 + 2 = 6 jaren.

Onttrekking aan tenuitvoerlegging door verdachte

Ook wanneer het door omstandigheden voor het Openbaar Ministerie feitelijk onmogelijk is om de straf te executeren, kan de executie verjaren. Dit is bijvoorbeeld in het geval wanneer de veroordeelde zich aan de tenuitvoerlegging heeft weten te onttrekken.
Wanneer de veroordeelde echter al in een penitentiaire inrichting verbleef, maar hij zich daar aan de tenuitvoerlegging van de straf weet te onttrekken, omdat hij is ontsnapt of na verlof niet is teruggekeerd, gaat er een nieuwe verjaringstermijn lopen vanaf de dag dat hij is weggelopen of niet is teruggekeerd (art. 76a lid 2 Sr.).

Verjaringstermijn bij herroeping voorwaardelijke veroordeling

Bij herroeping van de voorwaardelijke veroordeling gaat de verjaringstermijn lopen op de dag van de herroeping (art. 76a lid 2 Sr.).

Schuldsanering WSNP

Gaat het om een te betalen bedrag in verband met een iopgelegde geldboete, ontnemingsmaatregel of schadevergoedingsmaatregel, dan wordt de verjaring geschorst hangende de toepassing van de schuldsaneringsregeling (WSNP).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden