Uitstel zitting – onvoldoende voorbereidingstijd

Onvoldoende voorbereidingstijd voor het neerzetten van een goede verdediging kan onder omstandigheden reden zijn voor uitstel van de zitting.

Nieuwe advocaat

In HR 19 mei 2009, NJ 2009, 248, LJN 7256 was het de verdachte zelf die het aanhoudingsverzoek had gedaan. Er was een vertrouwensbreuk ontstaan tussen hem en zijn raadsman over de opgestelde pleitnota. Hij had inmiddels een andere raadsman, maar die had zich nog niet kunnen voorbereiden. Het hof had het aanhoudingsverzoek verworpen op de grond dat de verdachte dan maar eerder met zijn raadsman had moeten overleggen, maar de Hoge Raad vond deze overweging niet zonder meer begrijpelijk omdat de verdachte had verklaard dat hij verschillende keren zijn raadsman had gesproken en pas enkele dagen terug de vertrouwensbreuk was gerezen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden