Voegingsformulier ondertekenen door advocaat

Het voegingsformulier biedt zelf ruimte voor ondertekening door de benadeelde partij zelf, maar kan onder omstandigheden ook door de advocaat namens de benadeelde partij worden ondertekend en ingediend.
Dit volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, 14 december 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:2188:
"De rechtbank constateert dat het voegingformulier ten name van [slachtoffer 1] niet door [slachtoffer 1] is ondertekend en dat zij evenmin heeft getekend voor het verlenen van een machtiging aan N. Fȍtsch. Het voegingsformulier is getekend door N. Fötsch, advocaat van [slachtoffer 1] . In een schriftelijke toelichting bij het voegingsformulier heeft [slachtoffer 1] echter aangegeven, dat zij een verzoek tot schadevergoeding wenst in te dienen. N. Fȍtsch, de advocaat van [slachtoffer 1] , heeft in haar brief van 25 september 2012 geschreven dat [slachtoffer 1] haar uitdrukkelijk heeft laten weten dat zij zich wenst te voegen als benadeelde partij in onderhavige stafzaak, dat zij vervolgens geen contact meer heeft kunnen krijgen met haar cliënt en dat zij om die reden zelf het voegingsformulier (de rechtbank begrijpt: namens [slachtoffer 1] ) heeft ondertekend. De rechtbank leidt daaruit af, dat de advocaat N. Fötsch zich daartoe gemachtigd heeft geacht. De rechtbank is gelet op voorgaande feiten en omstandigheden van oordeel, dat ervan kan worden uitgegaan dat de vordering tot schadevergoeding van [slachtoffer 1] op juiste wijze is ingediend en dat [slachtoffer 1] in zoverre in haar vordering kan worden ontvangen."

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden