Werkstraf uitvoeren

Wanneer door een rechter of in het kader van een strafbeschikking een werkstraf is opgelegd, dient u deze uit te voeren. Het Openbaar Ministerie is belast met de tenuitvoerlegging van de werkstraf (art. 6:3:1 e.v. Sv.). Op grond van nadere regels, zoals neergelegd in het Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen, is het toezicht op het uitvoeren van de werkstraf neergelegd bij de Reclassering en wordt er door het Openbaar Ministerie steeds informatie ingewonnen bij de Reclassering.

Contact met reclassering

De reclassering zal contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het uitvoeren van de werkstraf. Over het algemeen zal u per brief worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Het is belangrijk dat u uw post goed in de gaten houdt en dat u op het juiste adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

In principe moet u toch binnen 2 tot 3 maanden na het opleggen van de werkstraf iets van de reclassering gehoord hebben. Is dat niet het geval, dan dient u zelf contact op te nemen met de reclassering.

Tip:

  • Vermeld in het contact altijd het parketnummer van uw strafzaak waarin de werkstraf aan u is opgelegd. Dit parketnummer vindt u onder meer op de dagvaarding die u hebt ontvangen.
  • Noteer altijd de naam van de medewerker die u hebt gesproken en de datum en het tijdstip van het gesprek
  • Vraag altijd om uw contactgegevens te noteren in hun dossier
  • Wanneer de zaak nog niet bekend is, belt u na 2 weken weer

Termijn werkstraf uitvoeren

In de wet is steeds bepaald hoe lang u de tijd hebt om de werkstraf te verrichten:

Omschrijving  

Artikel 

Maximale tijd werkstraf uitvoeren Verlenging mogelijk
Werkstraf opgelegd tijdens TOM-zitting  74 lid 4 Sr. 6 maanden 1x 6 maanden
Werkstraf opgelegd tijdens OM-zitting (ivm strafbeschikking) 22c lid 3 Sr. 6 maanden, na onherroepelijk worden strafbeschikking (dus na 14 dagen) 1x 6 maanden
Werkstraf opgelegd door kinderrechter  77m lid 3 Sr 6 maanden
1 jaar, bij werkstraf > 100 uren
1x 6 maanden / 1x 1 jaar
Werkstraf opgelegd tijdens OM-zitting jeugdigen (ivm strafbeschikking)  77f lid 2 Sr.  4 maanden 1x 4 maanden
Werkstraf opgelegd door politierechter, MK of gerechtshof 22c lid 3 Sr. 1 jaar, na onherroepelijk worden uitspraak 1 x 1 jaar
  • De termijn voor het verrichten van de werkstraf wordt verlengd met de tijd dat de veroordeelde rechtens zijn vrijheid is ontnomen (o.a. art. 22c lid 4 Sr.)
  • De termijn voor uit uitvoeren van de werkstraf kan eenmaal worden verlengd met dezelfde duur. Meestal doet de reclassering dan een verzoek daartoe aan de officier van justitie.

N.B. Dit is evenwel geen vrijblijvende termijn. Het is de Reclassering die bepaalt wanneer u zich moet melden voor een intakegesprek voor het verrichten van de werkstraf en wanneer de werkstraf uitgevoerd moet worden. Overleg hierover is nog wel mogelijk, maar daarvoor is het wel belangrijk dat u zelf contact opneemt met de Reclassering. In ieder geval moet de werkstraf altijd zo snel mogelijk worden verricht. Het is dus niet de bedoeling dat u wacht tot het einde van de hierboven genoemde termijn omdat het bijv. eerder niet uitkomt.

Werkstraf niet (naar behoren) uitgevoerd

Wanneer de werkstraf niet of niet naar behoren is uitgevoerd, zal de Reclassering de werkstraf retourneren aan het Openbaar Ministerie. Er wordt een zogenaamd 'afloopbericht tenuitvoerlegging werkstraf' opgemaakt, waarin de Reclassering aangeeft dat de werkstraf niet goed is verricht. De officier van justitie zal vervolgens de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis bevelen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden