Correctierecht strafblad

Indien na inzage blijkt dat er één of meer gegevens onjuist zijn, kan om kan gevraagd worden om die gegevens te corrigeren. Dit correctierecht is geregeld in art. 22 Wet JSG.

Correctierecht

Het recht om de gegevens te corrigeren (in de wet: 'verbeteren') kan niet worden gebruikt voor wijziging van uitspraken van de rechter of het OM. De Justitiële informatiedienst is verplicht de afdoeningen van de rechter en de officier van justitie zoals die door hen zijn aangeleverd te registreren. De Justitiële informatiedienst mag dus bijvoorbeeld niet een sepotgrond wijzigen nu het daar gaat om een inhoudelijke beoordeling, hetgeen is voorbehouden aan de officier van justitie (zie ook rechtbank Maastricht 19 januari 2005, LJN AT3297). Wijziging hiervan dient te worden gevraagd aan de officier van justitie. Indien de officier niet bereid is om de sepotgrond te wijzigen, bestaat de mogelijkheid voor de verdachte om binnen drie maanden een klacht in te dienen ex art 12 Sv. bij het gerechtshof.

Wel kan het correctierecht worden gebruikt om fouten als gevolg van een verschrijving te verbeteren in de gegevens.

Tegen de rechten van inzage, verbetering en verzet staat bezwaar en beroep open volgens de Awb (art. 23 Wet JSG).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden