Strafblad

Een strafblad is een overzicht van de geregistreerde strafbare feiten. Tegenwoordig heet het ook geen strafblad, maar spreken we van een uittreksel justitiële documentatie. Dit is omdat ook feiten waarvoor u bent vrijgesproken of die zijn geseponeerd in sommige gevallen worden geregistreerd op uw strafblad. Het gaat dus niet alleen om veroordelingen. Om die reden is de benaming 'strafblad' minder toepasselijk.

Welke feiten worden geregistreerd?

In Nederland kennen we een Justitieel Documentatieregister. In dit register worden alle strafvorderlijke gegevens geregistreerd. In het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens is te lezen welke strafbare feiten wel en niet worden geregistreerd.

> Meer informatie feiten op strafblad

Bewaartermijn strafblad

Over het algemeen worden alle strafvorderlijke gegevens 20 - 30 jaar bewaard. Wanneer u door een rechter wordt veroordeeld, blijft dit dus nog 30 jaar zichtbaar op uw strafblad. De duur is afhankelijk van de maximale gevangenisstraf die de wetgever op het feit heeft gesteld. Voor zedenmisdrijven geldt een bewaartermijn van 80 jaren. Voor overtredingen geldt een kortere bewaartermijn van 5 of 10 jaar.

> Meer informatie bewaartermijn strafblad

Strafblad opvragen

Om uw strafblad op te vragen, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Bij dit verzoek moet u uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen. De rechtbank stuurt u dan een uitnodiging om het uittreksel in te zien. U moet hiervoor een vergoeding betalen. LET OP: U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U mag het alleen inzien.

TIP: loopt er op dit moment een strafzaak tegen u? Dan kunt u vaak ook via uw advocaat een kopie krijgen van uw strafblad.

> Meer informatie opvragen strafblad

VOG of vergunning ondanks strafblad

Het is nooit leuk om een strafblad te hebben. In veel gevallen kan het problemen opleveren bij het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die u nodig hebt voor uw werk, maar ook in het kader van de Bibob-procedure bij de aanvraag van een vergunning, of de aanvraag van een visum. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om bij een weigering alsnog hiertegen verweer te voeren, ook met een strafblad. Wij werken samen met gespecialiseerde advocaten voor iedere procedure:

  • VOG-advocaten; voor het indienen van een zienswijze of de bijstand tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure bij de weigering van een VOG door de Dienst Justis
  • Bibob-advocaten; voor het indienen van een zienswijze en de bijstand tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure na weigering van een vergunning door de gemeente
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden