Welke feiten komen op het strafblad?

Niet alle strafbare feiten komen op uw strafblad te staan. In het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) is aangegeven welke feiten wel en niet worden geregistreerd op het strafblad (lees; uittreksel justitiële documentatie). Wij zullen de regels voor u op een rijtje zetten;

Algemeen criterium justitiële gegevens

Als algemeen criterium voor het registreren van strafbare feiten geldt dat in beginsel alle beslissingen die door het openbaar ministerie of de rechter zijn genomen op het strafblad worden vermeld, met uitzondering van:

Misdrijven

Met betrekking tot misdrijven worden als justitiële gegevens aangemerkt de zaken waarvan het proces-verbaal door het openbaar ministerie of de procureur-generaal bij de Hoge Raad op grond van artikel 76 van de Wet op de rechterlijke organisatie in behandeling is genomen. Het gaat dus om alle zaken die een parketnummer krijgen en door het OM verder in behandeling worden genomen, dus ook de zaken die later met een sepot 02 (geen wettig en overtuigend bewijs) of een andere sepotgrond worden aangeboden.

Overtredingen

Overtredingen worden alleen in het strafblad geregistreerd wanneer er een beslissing tot afdoening van de zaak is genomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er een strafbeschikking is opgelegd. Alleen bij een strafbeschikking tot € 100,00 wordt het feit niet op het strafblad vermeld (art. 3 sub a Bjsg).

Sepots voor overtredingen worden niet geregistreerd, tenzij er bijzondere voorwaarden zijn gesteld.

Ook alle veroordelingen door de kantonrechter tot een hechtenis (m.u.w. vervangende hechtenis), taakstraf, bijkomende straf (bijv. ontzegging van de rijbevoegdheid) of geldboete van meer dan € 100,00 worden geregistreerd op het strafblad.

In ieder geval worden de volgende overtredingen altijd geregistreerd op het strafblad:

  • overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen (art, 424 - 429 Sr.)
  • overtredingen betreffende de openbare orde (art. 429bis - 442a Sr.)
  • overtredingen inzake fraude (artt. 447c en 447d Sr.)
  • overtreding betreffende de zeden (o.a. openbaar dronkenschap) (art. 451 - 457)
  • overtredingen Wet Economische Delicten
  • overtreding art. 30 WAM (niet voldoen aan verplichting voertuig te verzekeren)
  • overtreding art. 34 WAM (niet voldoen aan vordering verzekeringsbewijs te overleggen)
  • overtreding art. 107 WVW (rijden zonder geldig NL rijbewijs)
  • overtreding maximum snelheid > 30 km/u
  • overtreding art. 160 WVW (voor zover het betrekking heeft op het niet stilhouden van een motorrijtuig op eerste vordering)

(N.B. niet overzicht is niet volledig. Voor een volledig overzicht zie artikel 4 Bjsg)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden