Hoe lang blijft een feit op het strafblad staan?

Zeer regelmatig krijgen wij de vraag hoe lang een strafbaar feit op het strafblad blijft staan. Wij zullen alle regels rondom het strafblad voor u op een rijtje zetten.

Verwijdering feit van strafblad

Op grond van artikel 4 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens moeten justitiële gegevens van verdachten en veroordeelden binnen de volgende termijnen worden vernietigd:

Soort feit  Uitspraak, beslissing Vernietigen na... Wettelijke grondslag
Misdrijven waarop  6 jaar of meer
gevangenisstraf is gesteld
 • sepot
 • uitspraak
30 jaren* Art 4 lid 1 Wjsv
Idem Indien gevangenisstraf
> 20 jaar is opgelegd
50 jaren Art 4 lid 3 Wjsv
Idem Levenslang of TBS > 40 jaren 80 jaren Art 4 lid 3 Wjsv
Zedendelicten art 240b t/m 250 Sr.
 • sepot
 • uitspraak
80 jaren Art 4 lid 4 Wjsv
Misdrijven waarop minder dan 6 jaar
gevangenisstraf is gesteld
 • sepot
 • uitspraak
20 jaren* Art 4 lid 2 Wjsv
Overtredingen
 • sepot
 • uitspraak
5 jaren Art 6 sub a  Wjsv
Idem
 • veroordeling tot hechtenis
 • veroordeling tot taakstraf
10 jaren Art 6 sub b  Wjsv
Overtreding door rechtspersoon
 • veroordeling tot geldboete
  3de categorie of meer
10 jaren Art 6 sub b  Wjsv

* N.B. De termijn van dertig en twintig jaar, genoemd in het eerste lid, wordt verlengd indien tegen de betrokkene een einduitspraak als bedoeld in de artikelen 351 en 352 van het Wetboek van Strafvordering in verband met een ander misdrijf is gedaan. In dat geval worden de justitiële gegevens vernietigd twintig dan wel dertig jaar nadat het vonnis is uitgesproken of de strafbeschikking volledig ten uitvoer is gelegd, al naar gelang op het misdrijf naar de wettelijke omschrijving minder dan zes jaar of zes jaar of meer gevangenisstraf is gesteld.

Verwijdering bij verjaring

Indien de officier van justitie het recht op strafvordering heeft verspeeld door verjaring, moet het feit direct worden verwijderd van het strafblad (art. 4 lid 2 sub c Wjsv).

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden