Dagvaarding gerechtshof hoger beroep

Gaat het om een strafzaak in hoger beroep, dan wordt u gedagvaard om te verschijnen bij het gerechtshof. Het hoger beroep is de laatste feitelijke instantie voor de behandeling van de strafzaak. Hierna kunt u alleen nog naar de Hoge Raad, maar de oordeelt alleen of het recht juist is toegepast en of de beslissing van het gerechtshof goed is gemotiveerd.

Dagvaarding gerechtshof - niet verplicht verschijnen

Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen om bij het gerechtshof te komen, bent u niet verplicht om te verschijnen. Ons advies is echter in de meeste gevallen wel om te verschijnen, ook omdat het gerechtshof de laatste feitelijke instantie is om verweer te voeren.

Bent u zelf niet in staat om te verschijnen, laat u dan bijstaan door een bepaaldelijk gevolmachtigd advocaat die namens u het woord ter verdediging voert.

Dagvaardingstermijn hoger beroep

De dagvaardingstermijn in hoger beroep is 10 dagen voor de zitting. 

 

Artikel 413 Sv: "Tussen de dag waarop de dagvaarding aan de verdachte is betekend en die der terechtzitting moet een termijn van tenminste tien dagen verlopen. Artikel 265, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing."

Indien de verdachte niet heeft ingestemd met een verkorting van deze termijn is het Hof gehouden om het onderzoek ter terechtzitting op grond van art. 413 Sv in samenhang met art. 265, derde lid, Sv  te schorsen (HR 17 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:332).

Voor de behandeling van de zaak in hoger beroep door een enkelvoudige kamer geldt geen kortere dagvaardingstermijn van drie dagen zoals bij de behandeling van de zaak door de politierechter. Art. 370 Sv is niet van overeenkomstige toepassing verklaard in art. 415 Sv, terwijl in art. 413 Sv een dagvaardingstermijn van tien dagen is voorgeschreven.

Hoger beroep gerechtshof - advocaat nodig?

Tijdens de procedure in hoger beroep bij het gerechtshof moet u zich zeker laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Zoals gezegd is de strafzaak in hoger beroep de laatste feitelijke instantie om al uw verweren naar voren te brengen. Wanneer u dan bepaalde verweren niet hebt gevoerd, kunt u die later niet meer voeren bij de Hoge Raad.

Wilt u er zeker van zijn dat u de gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt waar u recht op hebt, meld uw zaak dan aan via de website.

> Aanmelden nieuwe zaak

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden