Mishandeling – advocaat nodig?

Mishandeling, in juridisch taalgebruik ook wel eenvoudige mishandeling genoemd, gaat het erom dat u een ander door uw handelen pijn of letsel hebt toegebracht. Soms wordt het begrip mishandeling wel erg opgerekt, nu uit de jurisprudentie volgt dat ook het op de grond vallen na een duw, een duw in het water en het afknippen van haren, als mishandeling kan worden aangemerkt. Indien u wordt verdacht van mishandeling is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet kunt verklaren.

Mishandeling in de wet

Mishandeling is in de wet opgenomen in verschillende varianten, ieder met eigen bestanddelen en maximale straf:

Art. 300 Sr. - eenvoudige mishandeling
In artikel 300 lid 1 Sr. gaat het om eenvoudige mishandeling, de lichtste vorm van mishandeling. Verder bevat art. 300 Sr. de strafbaarstelling van mishandeling met ernstige gevolgen, zoals zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood. In deze varianten kan het zijn dat de ernst van de gevolgen vooraf niet voorzien waren zodat het opzet hierop niet bewezen kan worden, terwijl wel enig letsel of pijn te verwachten viel. Bijvoorbeeld een lichte duw met zeer ernstige gevolgen.

Art. 301 Sr. - mishandeling met voorbedachte rade
In art. 301 Sr. is strafbaar gesteld de mishandeling met voorbedachte rade. Voor een bewezenverklaring is dan vereist dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op  het te nemen of het genomen besluit. Het komt niet vaak voor dat mishandeling met voorbedachte rade ten laste wordt gelegd.

Art. 302 Sr. - zware mishandeling
In artikel 302 Sr  is strafbaar gesteld het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Wat precies onder zwaar lichamelijk letsel moet worden verstaan, kunt u hier lezen. Art. 302 Sr (zware mishandeling) verschilt van de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg doordat bij zware mishandeling er opzet moet bestaan op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, terwijl bij de art. 300 Sr. variant het zwaar lichamelijk letsel alleen een bijkomend gevolg is van de mishandeling, zonder dat dit ook echt de bedoeling was. In de praktijk wordt vaak het (voorwaardelijk) opzet op de mishandeling al snel aangenomen, waardoor in de meeste gevallen art. 302 Sr. - zware mishandeling ten laste zal worden gelegd.

Art. 303 Sr. - zware mishandeling met voorbedachte rade
Net als art. 301 Sr. bevat dit een uitbreiding van de strafbaarstelling met de voorbedachte rade, maar nu bij het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Art. 304 Sr. - mishandeling van vader, moeder, echtgenoot, partner, eigen kind, ambtenaar in functie
Art. 304 Sr. bepaalt dat de straffen hoger zijn bij mishandeling van vader, moeder, echtgenoot, partner, eigen kind, ambtenaar in functie, en wanneer de mishandeling plaatsvindt door toediening van gevaarlijke stoffen.

Art. 304a/b Sr. - mishandeling met terroristisch oogmerk
Art. 304a Sr. bepaalt dat de straffen de helft hoger zijn bij een terroristisch oogmerk. Wanneer daar ook nog eens bij wordt samengespannen, en er sprake van een zware mishandeling met voorbedachte rade, wordt de straf eveneens verhoogd (art 304b Sr.)

Poging tot (zware) mishandeling

Een poging tot mishandeling is niet strafbaar. U kunt niet veroordeeld worden omdat u iemand een enkele klap hebt willen geven en dat u net even missloeg. Een poging tot zware mishandeling is evenwel strafbaar. U moet hierbij onder meer denken aan het met een knuppel slaan tegen het lichaam of het met geringe snelheid op iemand inrijden. In de praktijk zien we vaak dat de politie de zaak erger aanzet dan het in werkelijkheid is. Een mishandeling kan dan al snel worden aangemerkt als een poging tot zware mishandeling of zelfs een poging tot doodslag ook al viel het letsel reuze mee.

Bewijs mishandeling

Over het algemeen wordt het bewijs van mishandeling geleverd op basis van medische gegevens of vaststelling van letsel door de politie, getuigenverklaringen en de aangifte zelf. De aangifte moet altijd ondersteund worden door een ander bewijsmiddel. Dat hoeft niet veel te zijn, bijv. een verklaring van de politie dat zij vers letsel zagen.

Om met succes verweer te voeren tegen de verdenking is het belangrijk dat u van meet af aan een mogelijke andere oorzaak voor het letsel weet te geven. Hoe aannemelijker uw verhaal is, hoe groter de kans op een vrijspraak is.

Bij belastende getuigenverklaringen is het belangrijk om deze getuigen op te roepen om voor een rechter de verklaring te herhalen, in de hoop dat ze ofwel terugkomen op de eerdere verklaring, ofwel dat ze door de mand vallen en dat blijkt dat hun verklaring gelogen was, of dat er op z'n minst getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaring. Ook kunt u zelf ook getuigen oproepen die uw verhaal ondersteunen. Onze advocaten zijn bedreven in het ondervragen van getuigen.

> Meer informatie bewijs in strafzaken

Advocaat mishandeling

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in mishandelingszaken. Onze advocaten staan zowel verdachten als slachtoffers van mishandeling bij. Probeer in ieder geval nooit zelf uw verdediging te voeren, omdat een veroordeling voor mishandeling voor u tot gevolg heeft dat u een strafblad krijgt met mogelijke consequenties voor uw VOG

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief van € 135,00. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden