PIJ-maatregel

De PIJ-maatregel is een maatregel in het jeugdstrafrecht. "PIJ" staat voor "Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Een PIJ-maatregel staat ook wel bekend als Jeugd-tbs maar dit is geen officiële term.

Voorwaarden PIJ-maatregel

De PIJ kan alleen worden opgelegd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan (art. 77s lid 1 Sr.):

  • Misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten
  • Geëist door veiligheid andere/algemene veiligheid personen of goederen
  • In het belang van een zo gunstige mogelijke ontwikkeling van de verdachte

De PIJ-maatregel kan sinds 1 april 2014 alleen worden opgelegd indien feit wegens gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis niet aan verdachte kan worden toegerekend.
De rechter kan een PIJ-maatregel slechts opleggen na een met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies te hebben verkregen van minimaal twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines (lid 2) van wie een psychiater. Werkt de verdachte niet mee aan het onderzoek van het NIFP, dan kan de rechter de minderjarige nog plaatsen in de observatiekliniek Forca.

Duur PIJ-maatregel

De duur van de PIJ-maatregel is in principe 3 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De PIJ-maatregel kan na de periode van 2 jaren verlengd worden met weer een termijn van 2 jaren (dus 6 jaren, waarvan 1 voorwaardelijk) en daarna kan nog een verlenging van de PIJ-maatregel plaatsvinden van 2 jaren (7 jaren, waarvan 1 voorwaardelijk).

Verlenging is alleen mogelijk bij een misdrijf tegen of dat gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

De maximale duur van de PIJ-maatregel is dus 7 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. In alle gevallen eindigt de maatregel voorwaardelijk, één jaar voordat de maximale duur van de maatregel wordt bereikt (artikelen 77s, zesde lid, en 77t, tweede lid, Sr). Daarna kan een pakket met voorwaarden worden opgelegd aan de veroordeelde minderjarige.

Op grond van artikel 77tc Sr. kan in een uiterste geval de PIJ-maatregel na de periode van 7 jaren nog worden omgezet in TBS.

> Meer informatie duur PIJ-maatregel
> Meer informatie voorwaarden einde PIJ-maatregel

Tenuitvoerlegging PIJ-maatregel

De PIJ-maatregel wordt ten uitvoer gelegd in een inrichting voor jeugdigen.

Nazorg PIJ-maatregel

Waar bij jeugddetentie de nazorg is geregeld via een scholings- en trainingsprogramma (STP), is dat voor de PIJ-maatregel een stelsel van voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. Binnen deze voorwaardelijke beëindiging kan aan de veroordeelde een pakket aan voorwaarden worden opgelegd teneinde het resocialisatieproces en de terugkeer in de maatschappij zo goed mogelijk aan te sturen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden