Tijdelijke crisisopname TBS

Een tijdelijke crisisopname TBS ex art. 509j bis Sv is bedoeld om een stabilisatie van de problematiek van de TBS-gestelde te bereiken. De tijdelijke crisisopname is mogelijk zonder de bereidverklaring van betrokkene en wordt in beginsel alleen gevorderd als de verwachting bestaat dat de TBS-gestelde door die crisisopname weer zal kunnen terugkeren in het oorspronkelijke regime van de reeds opgelegde voorwaarden.

De memorie van toelichting noemt de tijdelijke crisisopname een tijdelijk gewijzigde voorwaarde (Kamerstukken II, 2008 - 2009, 31823, nr. 3, p. 10)

Duur tijdelijke crisisopname TBS

De tijdelijke crisisopname TBS kan voor maximaal 7 weken worden opgelegd. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 7 weken.

Doel tijdelijke crisisopname TBS

De tijdelijke crisisopname is bedoeld voor de situatie waarin een stabilisatie van de problematiek van de TBS'er noodzakelijk is.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden