Wanneer voorlopige hechtenis?

Wanneer u in voorlopige hechtenis kunt worden genomen is afhankelijk van de ernst van het feit, de bewijzen tegen de verdachte en de bijzondere redenen waarom de maatschappij beschermd moet worden:

1. Bij welke feiten kan voorlopige hechtenis worden opgelegd?

Het moet gaat om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Hiervoor gelden de volgende criteria:

  1. Een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving 4 jaar of meer gevangenisstraf is gesteld. 
  2. Bepaalde in artikel 67b en 67c Sv. omschreven misdrijven, zoals o.a.:
bedreiging (285 lid 1 Sr) belaging (285 lid 2 Sr) verduistering (321 Sr) oplichting (326 Sr)
listiglijk gebruik communicatie (326c Sr) schuldheling (417bis Sr) schuldwitwassen (420quater Sr) opzettelijk verkopen, afleveren, voorhanden hebben en vervaardigen verboden middelen (11 lid 2 Opiumwet)
dood c.q.zwaar lichamelijk letstel bij rijden onder invloed (175 lid 2 WVW) overdracht van wapens en munitie (55 lid 2 WWM) insurbornatie (395 Sr) afdreiging (318 Sr)

> Feiten voorlopige hechtenis

2. Ernstige verdenking van betrokkenheid bij het feit

Voorlopige hechtenis is alleen toegelaten wanneer er een ernstige verdenking bestaat van betrokkenheid bij het strafbare feit. Hoeveel bewijs er precies moet zijn voor die ernstige verdenking, wordt niet nader uitgelegd in de wet of de jurisprudentie. Wettig en overtuigend bewijs hoeft er in ieder geval nog niet te zijn. Het moet in grote mate aannemelijk zijn dat de verdachte betrokken is. 

3. Redenen voorlopige hechtenis

Daarnaast moeten er ook redenen zijn om iemand langer vast te houden. Voorlopige hechtenis mag alleen worden toegepast wanneer een of meer van de in artikel 67a Sv. genoemde gronden aanwezig zijn:

  • ernstig gevaar voor vlucht
  • feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en het tot maatschappelijke onrust zou leiden wanneer de verdachte in vrijheid zou worden gesteld
  • gevaar voor herhaling van een feit waarop 6 jaar of meer maximum gevangenisstraf staat, of een feit waardoor de gezondheid of veiligheid in gevaar kan worden gebracht of algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan
  • eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling
  • onderzoek dat de politie nog moet verrichten, dat mogelijk bij invrijheidstelling van de verdachte zou kunnen worden gefrustreerd of belemmerd

Iemand mag dus niet zomaar in voorlopige hechtenis worden gehouden. Het moet ofwel om ernstige feiten gaan, ofwel kan iemand worden vastgehouden omdat hij vaker soortgelijke feiten heeft gepleegd, of althans op basis van andere factoren (o.a. psychische gesteldheid) er een kans bestaat dat het feit opnieuw wordt gepleegd, of er bestaat een risico op belemmering of frustreren van het onderzoek (bijv. door contact met getuigen).

> Meer informatie gronden voorlopige hechtenis

Bent u bang dat u door de politie in voorlopige hechtenis wordt genomen of kent u iemand die in voorlopige hechtenis zit en wilt u een gespecialiseerde advocaat inschakelen om hem/haar zo snel mogelijk vrij te krijgen? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend advies in uw zaak.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden