Duur voorarrest

Er geldt geen maximale duur voor het voorarrest. Wel moet het voorarrest steeds tussentijds worden beoordeeld door de rechter om te bezien of het voorarrest nog langer moet voortduren.

Fase voorarrest Plaats detentie Toetsende instantie Aantal  op te leggen dagen voorarrest
Ophouden voor verhoor Politiebureau (hulp)officier van justitie 6 uren
Inverzekeringstelling (hulp)officier van justitie 3 dagen (max. verlenging 1 x 3 dgn)
Bewaring Voorlopige hechtenis
in huis van bewaring
rechter-commissaris 14 dagen
Gevangenhouding raadkamer rechtbank 90 dagen (max. 3 x 30 dagen)
Verlenging voorlopige hechtenis pro forma zitting rechtbank telkens max. 3 maanden

Toetsing duur voorarrest

Steeds wordt door de rechter getoetst of het voorarrest moet worden verlengd. Hierbij gelden de volgende toetsingscriteria:

  • of er nog steeds voldoende verdenking (ernstige bezwaren) bestaat tegen de verdachte
  • of er nog steeds gronden aanwezig zijn voor de voortduring van de voorlopige hechtenis
  • of er geen redenen bestaan om de voorlopige hechtenis te schorsen

Voorlopige hechtenis ultimum remedium

Voorlopige hechtenis mag alleen worden toegepast als laatste redmiddel, als er geen andere mogelijkheden bestaan om met minder vergaande middelen hetzelfde of ten minste een gelijkwaardig resultaat te bereiken.

> Meer informatie voorlopige hechtenis als ultimum remedium

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden