Dagvaarding meervoudige strafkamer rechtbank

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor een zitting bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank? Dan moet u zich zeker laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Bij de meervoudige strafkamer worden de zwaardere en ingewikkelde zaken behandeld, zoals zedendelicten, overvallen, (grote) drugszaken,  ernstige geweldsdelicten. Ook de straffen bij de meervoudige kamer liggen vaak hoger. Bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank is de straf NIET beperkt tot een gevangenisstraf van een jaar, zoals dat bij de politierechter het geval is. 

Dagvaarding meervoudige strafkamer rechtbank - verschijnen niet verplicht

Indien u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank, bent u niet verplicht om op zitting te verschijnen, tenzij het gaat om een minderjarige verdachte. 

Wanneer u echter niet verschijnt, loopt u het risico om bij verstek te worden veroordeeld. Vaak is de straf bij niet verschijnen hoger dan wanneer u wel verschijnt. De rechtbank is dan namelijk niet in staat om rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden en de omstandigheden van het geval. Als u niet verschijnt, kunt u ook geen verweer voeren.

Bent u verhinderd op de dag en/of het tijdstip van de zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank en wilt u op een later tijdstip wel verschijnen, dan kunt u via uw advocaat uitstel vragen voor de zitting. U vraagt de voorzitter van de meervoudige strafkamer dan om de behandeling ter terechtzitting voor bepaalde op onbepaalde tijd aan te houden.

Wanneer u liever niet wil dat de zitting bij de meervoudige kamer wordt aangehouden, kunt u eventueel nog uw advocaat machtigen om buiten uw aanwezigheid het woord ter verdediging te voeren. U machtigt uw advocaat dan om verweer te voeren tegen de beschuldigingen van de officier van justitie, zonder dat u tijdens de zitting zelf aanwezig bent. Met name wanneer u erg zenuwachtig bent voor de zitting of wanneer het risico bestaat dat u voor uzelf belastende dingen zou verklaren, zou de machtiging van de advocaat een goed alternatief kunnen zijn.

Dagvaarding meervoudige strafkamer rechtbank - advocaat nodig?

Als u een dagvaarding voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank hebt ontvangen, is het echt aan te bevelen om tijdig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. De advocaat kan voor u het strafdossier met alle verklaringen opvragen. De advocaat zal het dossier voor u bestuderen en u adviseren over de te voeren verdedigingsstrategie. Dit kan zijn dat u moet zwijgen, maar het kan ook zijn dat u beter een verklaring kunt afleggen. Uw advocaat zal u hierop voorbereiden.

Verder zal de advocaat u voorbereiden op de zitting bij de meervoudige strafkamer en zal hij u tijdens deze zitting bijstaan en namens u verweer voeren tegen de beschuldigingen van de officier van justitie.

Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde wordt de kans op een vrijspraak of een lagere straf een stuk groter. Via de website profiteert u bovendien van een extra laag uurtarief en onze advocaten kunnen u pro deo bijstaan.

Aanmelden nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden