Zitting meervoudige kamer rechtbank

Bij de meervoudige kamer van de rechtbank worden de zwaardere en ingewikkelde strafzaken behandeld.

Meervoudige kamer: 3 rechters

Het woord zegt het al: bij de meervoudige kamer wordt de strafzaak behandeld door meerdere rechters. In beginsel gaat het steeds om drie rechters en een griffier. Tijdens de zitting is er altijd een voorzitter die de zaak volledig heeft voorbereid en ook alle vragen stelt. De andere twee rechters heten bijzitters. Ook zij kunnen vragen stellen, maar de zaak wordt hoofdzakelijk geleid door de voorzitter.

Kinder-MK

Voor de minderjarige verdachten zijn er ook speciale kinder-MK's. Ook hier gaat het om de zwaardere zaken die niet door een gewone kinderrechter behandeld kunnen worden. Artikel 495 Sv. bepaalt dat de officier van justitie de zaak bij de meervoudige kamer aanbrengt indien:

a. in de zaak een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen dan wel een zwaardere hoofdstraf dan vrijheidsstraf van zes maanden dient te worden opgelegd;
b. wegens de ingewikkeldheid van de zaak behandeling door de meervoudige kamer de voorkeur verdient;
c. de zaak, indien deze tevens één of meer verdachten betreft die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, niet voor splitsing vatbaar is.

Verloop zitting meervoudige kamer rechtbank

De zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank verloopt niet veel anders dan die van bijvoorbeeld de politierechter. Eerst zal de voorzitter u vragen naar uw personalia en adresgegevens. Daarna krijgt de officier van justitie het woord om uit te leggen waar u verdacht van wordt. Vervolgens gaat de voorzitter de feiten en de persoonlijke omstandigheden met u bespreken. Daarna zal de officier van justitie zijn straf eisen, waarna uw advocaat daar weer op mag reageren. Tot slot krijgt u het laatste woord, waarna de rechter onmiddellijk uitspraak zal doen.

> Verloop zitting meervoudige kamer rechtbank

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden