Dagvaarding politierechter

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor een zitting bij de politierechter? De dagvaarding geeft aan waar en wanneer u bij de politierechter moet verschijnen en voor welk misdrijf. Over het algemeen gaat het om lichtere misdrijven. De politierechter mag slechts een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar opleggen.

Dagvaarding politierechter - lichtere misdrijven

De politierechter behandelt over het algemeen de lichtere misdrijven, zoals winkeldiefstal, bedreiging, belediging, mishandeling, openlijke geweldpleging, rijden onder invloed, etc. Het gaat om de minder ernstige feiten.

Dagvaarding politierechter - niet ingewikkelde zaken

Een tweede voorwaarde voor een dagvaarding bij de politierechter is dat de strafzaak niet te ingewikkeld moet zijn. Het dossier mag niet te groot zijn en/of het feit mag ook niet juridisch complex zijn. Het moet snel, binnen 30 minuten, kunnen worden behandeld.

Dagvaarding politierechter - verschijnen niet verplicht

Het is niet verplicht voor een verdachte om na een dagvaarding ook te verschijnen op de zitting bij de politierechter. Anders dan bij de kinderrechter is een verdachte vrij om te bepalen of hij op de zitting bij de politierechter verschijnt. Verschijnt de verdachte niet, dan wordt hij bij verstek veroordeeld. Vaak is de straf bij niet verschijnen hoger dan wanneer u wel verschijnt. De politierechter is namelijk niet in staat om rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden en de omstandigheden van het geval. Als u niet verschijnt, kunt u ook geen verweer voeren.

Bent u verhinderd op de dag en/of het tijdstip van de zitting bij de politierechter en wilt u op een later tijdstip wel verschijnen, dan kunt u via uw advocaat uitstel vragen voor de zitting. U vraagt de politierechter dan om de behandeling ter terechtzitting voor bepaalde op onbepaalde tijd aan te houden.

Wanneer u liever niet wil dat de zitting bij de politierechter wordt aangehouden, kunt u eventueel nog uw advocaat machtigen om buiten uw aanwezigheid het woord ter verdediging te voeren. U machtigt uw advocaat dan om verweer te voeren tegen de beschuldigingen van de officier van justitie, zonder dat u tijdens de zitting zelf aanwezig bent. Met name wanneer u erg zenuwachtig bent voor de zitting of wanneer het risico bestaat dat u voor uzelf belastende dingen zou verklaren, zou de machtiging van de advocaat een goed alternatief kunnen zijn.

Dagvaarding politierechter - advocaat nodig?

Als u een dagvaarding voor de politierechter hebt ontvangen,  voldoet de strafzaak waarschijnlijk aan de hiervoor genoemde eisen. Het zal waarschijnlijk gaan om een lichter misdrijf waarvan u wordt verdacht en de zaak zal niet feitelijk of juridisch ingewikkeld zijn. Toch is het vaak wel verstandig om u ook door een advocaat te laten bijstaan als u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting bij de politierechter.

De advocaat kan voor u het strafdossier met alle verklaringen opvragen. De advocaat zal het dossier voor u bestuderen en u adviseren over de te voeren verdedigingsstrategie. Dit kan zijn dat u moet zwijgen, maar het kan ook zijn dat u beter een verklaring kunt afleggen. Uw advocaat zal u hierop voorbereiden.

Verder zal de advocaat u voorbereiden op de zitting bij de politierechter en zal hij u tijdens deze zitting bijstaan en namens u verweer voeren tegen de beschuldigingen van de officier van justitie.

Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde wordt de kans op een vrijspraak of een lagere straf een stuk groter. Via de website profiteert u bovendien van een extra laag uurtarief en onze advocaten kunnen u pro deo bijstaan.

Aanmelden nieuwe zaak

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden