Zitting politierechter

Heeft u binnenkort een zitting bij de politierechter? Wij leggen u uit wat u kunt verwachten tijdens de zitting bij de politierechter, hoe de zitting bij de politierechter verloopt en welke straffen de politierechter kan opleggen.

Verloop zitting politierechter

De zitting bij de politierechter verloopt volgens een vast stramien. Eerst zal de rechter u vragen naar uw personalia en adresgegevens. Daarna krijgt de officier van justitie het woord om uit te leggen waar u verdacht van wordt. Vervolgens gaat de politierechter de feiten en de persoonlijke omstandigheden met u bespreken. Daarna zal de officier van justitie zijn straf eisen, waarna uw advocaat daar weer op mag reageren. Tot slot krijgt u het laatste woord, waarna de rechter onmiddellijk uitspraak zal doen.

> Verloop zitting politierechter

Soort feiten politierechter

De politierechter behandelt doorgaans de minder ernstige en wat simpelere misdrijven. Wanneer de feiten te ingewikkeld zijn of de gevolgen ernstiger zijn, worden de zaken door de politierechter doorverwezen naar de meervoudige kamer van de rechtbank.

Straffen politierechter

De politierechter mag de volgende straffen opleggen:

  • Gevangenisstraf tot maximaal 1 jaar
  • Werkstraf tot maximaal 240 uren
  • Geldboete
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid
  • Verbeurdverklaring van in beslag genomen goederen
  • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden