Eisen procesdossier

Het procesdossier is verzameling van processtukken die tijdens het opsporingsonderzoek aan het dossier zijn of worden toegevoegd. In het Besluit processtukken in strafzaken is geregeld aan welke eisen een procesdossier moet voldoen.

OM verantwoordelijk voor procesdossier

Tijdens het opsporingsonderzoek draagt het openbaar ministerie zorg voor een, naar de stand van het onderzoek, zo volledig mogelijk procesdossier (art. 2 lid 1 Besluit processtukken).

Inhoudsopgave

Elk procesdossier bevat een inhoudsopgave, tenzij het dossier, gelet op de aard van de zaak, bestaat uit slechts enkele stukken. Uit de inhoudsopgave blijkt welk processtuk op welk tijdstip is gevoegd of na voeging uit het procesdossier is gehaald (art. 2 lid 3 Besluit processtukken).

Chronologisch verslag opsporingshandelingen

Indien het procesdossier een strafzaak betreft van een misdrijf dat met zes jaar gevangenisstraf of meer is bedreigd, draagt het openbaar ministerie ervoor zorg dat uiterlijk op het tijdstip waarop de dagvaarding ter terechtzitting in eerste aanleg is betekend, een proces-verbaal houdende een chronologisch verslag betreffende verrichte opsporingshandelingen in die strafzaak aan de processtukken wordt toegevoegd (art. 3 lid 1 Besluit processtukken).

Het proces-verbaal, bedoeld in het eerste lid, vermeldt voorts met betrekking tot welke opsporingshandelingen een proces-verbaal dan wel verslaglegging in andere vorm aan het procesdossier is toegevoegd (art. 3 lid 2).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden