Gevangenisstraf

De gevangenisstraf is de meest ingrijpende straf die ons wetboek van strafrecht kent. Over het algemeen wordt de gevangenisstraf alleen opgelegd bij meervoudige recidive of bij de ernstigere delicten.

Gevangenisstraf in de wet

De gevangenisstraf is geregeld in artikel 10 Sr.

1. De gevangenisstraf is levenslang of tijdelijk
2. De duur van de tijdelijke gevangenisstraf is ten minste een dag en ten hoogste achttien jaren.
3. Zij kan voor ten hoogste dertig achtereenvolgende jaren worden opgelegd in de gevallen waarin op het misdrijf levenslange en tijdelijke gevangenisstraf ter keuze van de rechter zijn gesteld, en in die waarin wegens strafverhoging ter zake van samenloop van misdrijven, terroristische misdrijven, herhaling van misdrijf of het bepaalde bij artikel 44, de tijd van achttien jaren wordt overschreden.
4. Zij kan in geen geval de tijd van dertig jaren te boven gaan.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

De rechter kan een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen. Dit betekent dat de gevangenisstraf dan niet ten uitvoer wordt gelegd zolang de verdachte zich houdt aan de hieraan verbonden algemene en bijzondere voorwaarden.

Combinatie ISD met gevangenisstraf niet mogelijk

Een rechter kan niet zowel een gevangenisstraf als een ISD-maatregel opleggen (HR 21 maart 2006, ECLI:NL:2006:AV1161.

Maximum gevangenisstraf

De wet geeft per misdrijf de maximum gevangenisstraf aan. Dit is de maximale straf die voor dat feit door een rechter kan worden opgelegd. Bij samenloop met andere feiten kan deze maximum gevangenisstraf van 1/3 worden vermeerderd.

In de praktijk gebeurt het echter zelden dat een rechter ook de maximum gevangenisstraf oplegt. Dit gebeurt alleen bij meervoudige samenloop met andere feiten of bij eventuele recidive. De maximum straf is met name bedoeld om de ernst van het delict weer te geven en voor de toepassing van voorlopige hechtenis en het inzetten van bijzondere opsporingsbevoegdheden.

De maximale tijdelijke gevangenisstraf bedraagt 30 jaren. Alleen bij meervoudige moordzaken wordt een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

De voorwaardelijke invrijheidstelling houdt in dat de verdachte na het uitzitten van 2/3 van zijn straf onder voorwaarden kan vrijkomen. De voorwaardelijke invrijheidstelling geldt voor gevangenisstraffen vanaf 1 jaar. Boven de 1 jaar gaat er 2/3 van de straf af, nadat tenminste 1 jaar van de straf is ondergaan. Bij een gevangenisstraf van 15 maanden, is de v.i. derhalve 2maanden, en moet de veroordeelde 13 maanden gevangenisstraf ondergaan. Vroeger heette dit de vervroegde invrijheidstelling, maar dit is nu vervangen met de komst van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling. Als er een straf van 2 jaar of meer wordt opgelegd dat gaat er 1/3 af van het geheel.

Verweren en alternatieven gevangenisstraf

Wanneer aan u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd, wilt u natuurlijk weten wat u nog kunt doen om hier onderuit te komen. Wij zullen de belangrijkste verweren en alternatieven voor u op een rijtje zetten:

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden