Hoger beroep strafrecht

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter in het strafrecht, kunt u hiervan in hoger beroep. U legt de zaak dan voor aan een hogere rechter. Hiervoor gelden echter wel termijnen en voorwaarden.

Termijn hoger beroep

Het hoger beroep in het strafrecht moet in beginsel binnen 14 dagen na de uitspraak worden ingesteld. Er gelden echter wel enkele uitzonderingen op deze termijn, waardoor u soms wat meer tijd hebt om hoger beroep in te stellen.

> Termijn instellen hoger beroep

Instellen hoger beroep

Het hoger beroep in het strafrecht kan op verschillende manieren worden ingesteld:

  • Persoonlijk, bij de griffie van het gerecht waar de uitspraak is gedaan (dus de rechtbank)
  • Via een brief of fax aan de griffier van de rechtbank waarin u hem/haar machtigt om namens u hoger beroep in te stellen
  • Via de directeur van de Penitentiaire Inrichting waar u gedetineerd bent
  • Via een advocaat die het hoger beroep voor u instelt

N.B. Wanneer u in hoger beroep bijgestaan wilt worden door een advocaat, kunt u het hoger beroep altijd het beste direct door een advocaat laten instellen zodat u er zeker van bent dat dit goed gebeurt. De advocaat dient het hoger beroep ter griffie van de rechtbank in te stellen, maar kan ook hoger beroep instellen via een schriftelijke volmacht aan de griffier van de rechtbank.

Appelschriftuur en opgave grieven

Wanneer u in het strafrecht in hoger beroep wilt gaan tegen een uitspraak waarbij u bent veroordeeld tot een geldboete van maximaal € 500,00 bent u verplicht om in een grievenformulier opgave te doen van de redenen van het hoger beroep. Op basis van de door u opgegeven grieven wordt dan door de voorzitter van het gerechtshof vooraf beoordeeld of u in het hoger beroep wordt toegelaten. Getoetst wordt of het hoger beroep naar het oordeel van de voorzitter in het belang van een goede rechtsbedeling is vereist.

Daarnaast is het vaak verstandig om binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep een appelschriftuur in te dienen met opgave van de onderzoekswensen. U kunt dan bijvoorbeeld opgeven welke getuigen u nog gehoord wil hebben en ook waarom u die getuigen wilt horen. Dit vergroot de kans dat dit verzoek later worden toegewezen.

Hoger beroep door officier van justitie

Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de rechtbank. De termijn voor het instellen van het hoger beroep is ook voor de officier van justitie 14 dagen. Bovendien moet de officier van justitie binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep een appelschriftuur indienen. Dit is verplicht. Doet de officier dat niet, dan kan niet-ontvankelijkheid in het hoger beroep volgen.

> meer informatie hoger beroep door officier van justitie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden