Hoger beroep in strafzaak bij gerecht dat uitspraak heeft gedaan

In een strafzaak moet het hoger beroep worden ingesteld bij het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan.

Hoger beroep bij nevenlocatie

Sinds de herindeling zijn sommige rechtbanken samengegaan, met verschillende nevenlocaties. De vraag doet zich dan voor of een verdachte of officier van justitie ook bij een andere nevenlocatie het hoger beroep kan instellen. In de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 9 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1777 werd die vraag voor de officier van justitie bevestigend beantwoord

"Ingevolge artikel 404, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering (Sv) staat hoger beroep voor de officier van justitie open bij het gerecht dat het vonnis heeft gewezen, in dit geval de rechtbank Noord-Holland. Deze rechtbank kent ingevolge artikel 21b van de Wet op de Rechterlijke Organisatie jo. artikel 1, aanhef en onder e, van het Besluit zittingsplaatsen gerechten (Stb. 2012/601) als zittingsplaatsen onder meer Haarlem en Alkmaar. Dat de rechtbank Noord-Holland meerdere locaties heeft neemt niet weg dat beide locaties deel uitmaken van één en dezelfde rechtbank. Dat in de media ook wel (minder accuraat) wordt gesproken van de rechtbank Haarlem of de rechtbank Alkmaar, doet daaraan niet af. Het stond de officier van justitie dus vrij om, zoals zij heeft gedaan, op 17 september 2015 ter griffie van de zittingsplaats Haarlem hoger beroep in te stellen tegen het in de zittingsplaats Alkmaar gewezen vonnis."

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden