Termijn instellen hoger beroep in strafzaken

In strafzaken bedraagt de termijn voor hoger beroep 14 dagen na de uitspraak van de rechter. Er gelden echter ook nog andere termijnen. Wij zullen alle termijnen voor het instellen van hoger beroep voor u op een rijtje zetten.

Soort uitspraak Termijn
Termijn instellen hoger beroep na uitspraak kantonrechter 14 dagen
Termijn instellen hoger beroep na uitspraak politierechter 14 dagen
Termijn instellen hoger beroep na uitspraak meervoudige kamer 14 dagen
Termijn instellen hoger beroep na ongegrond klaagschrift tegen inhouding rijbewijs NVT
Termijn instellen hoger beroep tegen ongegrond klaagschrift 552a Sv. (beslag goederen) 30 dagen
Termijn instellen hoger beroep tegen beschikking schadevergoeding 89 en 591a Sv. 30 dagen
Termijn instellen hoger beroep tegen gevangenhouding / afwijzing verzoek schorsing VH 3 dagen
   

Aanvang termijn instellen hoger beroep in strafzaken

Op grond van artikel 408 Sv. zijn er verschillende termijnen voor het instellen van hoger beroep in strafzaken:

  • Vanaf de dag volgend op de uitspraak indien u tijdens de zitting aanwezig was
  • Vanaf de dag volgend op de uitspraak indien de dagvaarding voor de zitting in eerste aanleg aan u in persoon is betekend
  • Wanneer zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat u bekend was met de dag van de terechtzitting
  • Wanneer zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat u bekend met de einduitspraak
  • Wanneer de behandeling ter zitting voor onbepaalde tijd is aangehouden en de verdachte op die volgende zitting niet is verschenen en zich ook geen andere omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de verdachte bekend was met die nadere zitting

> Berekening termijn instellen hoger beroep

Termijnoverschrijding bij instellen hoger beroep

Wanneer u te laat bent met het instellen van hoger beroep, zult u later door het gerechtshof niet-ontvankelijk worden verklaard in het hoger beroep.

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, die de verdachte niet zijn toe te rekenen, wordt de termijnoverschrijding verschoonbaar geacht (zie o.a. HR 24 maart 1998, NJ 1998, 482 en HR 6 januari 2004, NJ 2004, 181). Wanneer door de verdediging als verweer is gevoerd dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. moet de rechter hierop duidelijk en gemotiveerd (met redenen omkleed) beslissen, vlg HR 22 mei 2005, LJN: AR3700).

In de jurisprudentie zien we slechts twee categorieën van

1. Opgewekt vertrouwen
2. Psychische stoornis

> Meer informatie verschoonbare termijnoverschrijding

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden