Wat behoort tot de processtukken

Welke stukken behoren in ieder geval tot de processtukken? Wij geven voor u een overzicht.

BOB-dossier

Het BOB-dossier behoort in ieder geval tot de processtukken.

Rechtbank Amsterdam, 19 oktober 2009, NbSr 2009, 372:
"Ook de zogenaamde BOB-stukken dienen bij de processtukken te worden gevoegd zodra het belang van het onderzoek dat toelaat, niet alleen als deze voor het bewijs van het feit belastende of ontlastende informatie bevat"

Audiovisuele registratie verhoren

De verdediging heeft geen recht op verstrekking van een kopie van de registratie, maar wel recht op kennisneming van de registratie. Het recht op kennisneming van deze registraties heeft de Hoge Raad erkend in het arrest Halford vs Verenigd Koninkrijk, EHRM 25 juni 1997, NJ 1998, 506; NJCM-bulletin 1997, p. 1088-1092. Dit recht op kennisneming is gebaseerd op beginselen van behoorlijke procesorde. Als er registraties zijn gemaakt moet de verdediging in de gelegenheid zijn om aan te geven welke delen daarvan naar haar oordeel als processtukken in het dossier moeten worden gevoegd. De verdediging krijgt de beschikking over de mogelijkheid de registratie te (doen) starten, te (doen) stoppen, vooruit en terug te (doen) spoelen en het geluidsvolume te (doen) regelen.

Foto's die zijn gebruikt bij foslo-confrontatie zijn processtukken

LJN: BG1806, Rechtbank Amsterdam, 8 februari 2008
De rechtbank is met de raadsvrouw van oordeel dat het voor een beoordeling van de betrouwbaarheid van het bewijsmiddel - het proces-verbaal van de uitkomst van de foslo-confrontatie - voor de verdediging en de rechtbank van belang is dat kennis genomen kan worden van de foto’s die zijn voorgehouden. Immers, alleen op die wijze kan worden beoordeeld of alle op de verschillende foto’s afgebeelde personen voldoen aan het signalement van de verdachte. Reeds gelet hierop dienen de aan het proces-verbaal van de uitkomst ten grondslag liggende foto’s als processtukken in bovenvermelde zin te worden aangemerkt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden