Zitting Hoge Raad

De procedure in cassatie bij de Hoge Raad verloopt geheel anders dan die bij de rechtbank in eerste aanleg of het gerechtshof. In beginsel is de procedure bij de Hoge Raad volledig schriftelijk. Dit betekent dat er geen zitting is.

Procedure in cassatie

De procedure in cassatie verloopt via een vast stramien:

 1. Nadat het beroep in cassatie is ingesteld, stuurt het gerechtshof de stukken naar de Hoge Raad. Dit moet binnen 4 maanden gebeuren
 2. Zodra het dossier bij de Hoge Raad is binnengekomen, krijgt u daarvan een schriftelijk bericht. Deze mededeling moet persoonlijk aan u worden betekend. Vanaf het moment dat de mededeling aan u is betekend, gaat er een termijn van 60 dagen lopen. Binnen die 60 dagen moet er een cassatieschriftuur worden ingediend. Dat mag alleen een advocaat doen. U moet dus zelf tijdig een cassatieadvocaat inschakelen.
 3. De cassatieadvocaat zal binnen deze termijn van 60 dagen het cassatieschriftuur indienen. In dit cassatieschriftuur geeft de advocaat namens u aan waarom hij het niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof. Er kunnen slechts twee redenen zijn die aangevoerd kunnen worden:
  • Het recht is onjuist toegepast / schending wettelijke voorschriften
  • De beslissing van het gerechtshof is onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd

   N.B. Het is dus niet zo dat tijdens de opnieuw alle feiten en omstandigheden beoordeeld worden. U kunt ook geen nieuwe feiten of omstandigheden meer aanvoeren. De Hoge Raad gaat uit van de feiten die door het hof zijn vastgesteld.

 4. Naar aanleiding van het cassatieschriftuur zal de advocaat-generaal bij de Hoge Raad een conclusie opstellen waarin hij adviseert of het cassatieschriftuur naar zijn mening gegrond is of niet. De Hoge Raad neemt het advies van de advocaat-generaal vaak mee in zijn beoordeling.
 5. Daarna doet de Hoge Raad uitspraak.

Advocaat verplicht

Tijdens de cassatieprocedure is de bijstand van een advocaat verplicht. De advocaat moet het cassatieschriftuur indienen. U mag dat niet zelf doen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden