Zitting kantonrechter

Heeft u binnenkort een zitting bij de kantonrechter? Wij leggen u uit wat u kunt verwachten tijdens de zitting bij de kantonrechter, hoe de zitting bij de kantonrechter verloopt en welke straffen de kantonrechter kan opleggen.

Verloop zitting kantonrechter

De zitting bij de kantonrechter verloopt niet altijd hetzelfde. Juist het karakter van de kantonrechterszitting en het feit dat het doorgaans om wat minder zware feiten gaat, maakt dat het soms was informeler verloopt. Toch zien we in de meeste gevallen dat het strafvorderlijk kader voor het verloop van zittingen in strafzaken wordt gevolgd: eerst zal de rechter u vragen naar uw personalia en adresgegevens. Daarna krijgt de officier van justitie het woord om uit te leggen waar u verdacht van wordt. Vervolgens gaat de kantonrechter rechter de feiten en de persoonlijke omstandigheden met u bespreken. Daarna zal de officier van justitie zijn straf eisen, waarna uw advocaat daar weer op mag reageren. Tot slot krijgt u het laatste woord, waarna de kantonrechter onmiddellijk uitspraak zal doen.

> Verloop zitting kantonrechter

Soort feiten kantonrechter

De kantonrechter behandelt alleen overtredingen. Het gaat hier dus om de lichte strafbare feiten.

Straffen kantonrechter

De kantonrechter mag de volgende straffen opleggen:

  • Hechtenis
  • Werkstraf tot maximaal 240 uren
  • Geldboete
  • Ontzegging van de rijbevoegdheid
  • Verbeurdverklaring van in beslag genomen goederen
  • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden