Bewaring strafrecht

De bewaring in het strafrecht is de derde fase van het voorarrest. Nadat de verdachte eerst voor maximaal 3 dagen in verzekering is gesteld, kan de officier van justitie op grond van artikel 63 Sr. een vordering tot bewaring doen. De rechter-commissaris moet dan beslissen of de verdachte langer moet blijven. De bewaring is de eerste fase van de voorlopige hechtenis in het strafrecht. 

Gevallen bewaring

De bewaring van een verdachte in het strafrecht is alleen toegestaan wanneer er sprake is van een van de feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

Gronden bewaring

Bewaring is alleen mogelijk indien er gronden aanwezig zijn voor de toepassing van voorlopige hechtenis. In artikel 67a Sv. zijn deze gronden opgenomen:

  • Ernstig gevaar voor vlucht
  • Feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en het tot maatschappelijke onrust zou leiden wanneer de verdachte in vrijheid zou worden gesteld
  • Gevaar voor herhaling van een feit waarop 6 jaar of meer maximum gevangenisstraf staat, of een feit waardoor de gezondheid of veiligheid in gevaar kan worden gebracht of algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan
  • Eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling
  • Onderzoek dat de politie nog moet verrichten, dat mogelijk bij invrijheidstelling van de verdachte zou kunnen worden gefrustreerd of belemmerd

Duur bewaring

De bewaring duurt maximaal 14 dagen. Wanneer de officier van justitie wil dat de verdachte langer moet blijven vastzitten, moet hij binnen deze termijn een vordering indienen bij de rechtbank voor de gevangenhouding. De vordering tot gevangenhouding zal dan binnen deze termijn van 14 dagen worden behandeld door de raadkamer (gevangenhouding) van de rechtbank.

Verweren rechtmatigheidstoets en bewaring

De advocaat kan bij de rechter-commissaris vaak goed verweer voeren tegen de vordering tot inbewaringstelling. De volgende verweren kunnen worden gevoerd:

  • Aanhouding en inverzekeringstelling waren onrechtmatig
  • Er bestaan geen ernstige bezwaren voor de feiten waarvan de verdachte wordt gevoerd
  • Er zijn geen gronden om de verdachte langer binnen te houden
  • Gelet op de aard van het feit, de geringe ernst van het feit, de beperkte justitiele documentatie is er geen (langdurige) gevangenisstraf te verwachten
  • De voorlopige hechtenis moet geschorst worden vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte

> meer informatie verweren bewaring

Aanvang bewaring

Indien de rechter-commissaris de bewaring beveel, vangt deze op dat moment direct aan. De inverzekeringstelling eindigt op het moment dat de rechter-commissaris beslist dat de vordering tot inbewaringstelling wordt toegewezen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden