Schadevergoeding strafrecht

In het strafrecht kunt u schadevergoeding vorderen wanneer de strafzaak is geëindigd zonder dat u bent schuldig verklaard of zonder dat aan u een straf of maatregel is opgelegd. Het kan gaan op de volgende gevallen:

Schadevergoeding in de wet

De wettelijke voor schadevergoeding in het strafrecht is gelegen in:

  • artikel 89 Sv.: schadevergoeding wegens onterechte detentie (vanaf inverzekeringstelling)
  • Artikel 591 Sv.: schadevergoeding voor gemaakte kosten van deskundigen

Termijn schadevergoeding strafrecht

De termijn voor het aanvragen van schadevergoeding in het strafrecht is 3 maanden na het onherroepelijk worden van de strafzaak of (bij een klaagschrift) na het afgeven van de beschikking waarbij het beklag gegrond is verklaard. Bij uitspraken geldt nog wel dat steeds de termijn voor hoger beroep in te stellen hierbij niet wordt meegerekend. Zolang u nog hoger beroep kunt instellen, kunt u geen verzoek tot schadevergoeding indienen.

Toelichting schadevergoeding strafrecht

De grondslag voor de schadevergoeding in het strafrecht is de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). De overheid heeft onrechtmatig gehandeld jegens de verdachte door strafvorderlijk optreden waartoe – achteraf bezien – geen grond voor bestond. Ook via het civiele recht kan soms schadevergoeding worden aangevraagd, maar in die procedure zijn de mogelijkheden aanzienlijk beperkter.

Bij schadevergoeding wegens ingeschakelde deskundigen (art. 591 Sv.) is het overigens geen eis dat de strafzaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.

Gronden redelijkheid en billijkheid

De wet bepaalt dat voor het toekennen van schadevergoeding gronden van redelijkheid en billijkheid aanwezig moeten zijn. In beginsel is dit wel aanwezig bij een vrijspraak, etc. maar we zien in de jurisprudentie dat op deze grond de rechter het verzoek tot schadevergoeding toch afwijst. De eis van de redelijkheid en billijkheid vormt dus altijd een serieus risico waarmee rekening moet worden gehouden.

> Geen gronden van billijkheid bij beroep op zwijgrecht tijdens voorarrest

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden