Verloop zitting meervoudige kamer rechtbank

De zitting bij de meervoudige kamer van de de rechtbank wijkt iets af van de zittingen bij de kantonrechter of de politierechter. In ieder geval duurt de zitting veel langer en er wordt uitgebreider stilgestaan bij de bespreking van de feiten en de persoonlijke omstandigheden. Ze zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank verloopt als volgt.

 1. Binnenkomst
  Bij aankomst op de rechtbank meldt u zich bij de bode. U geeft uw naam door en u noemt het tijdstip van de zitting. Neem voor de volledigheid altijd een kopie van de dagvaarding mee. De bode zal u vertellen in welke zittingszaal de zaak zal worden behandeld. U neemt vervolgens plaats in de wachtruimte nabij de zittingszaal. Wanneer u aan de beurt bent, zal de bode u de zittingszaal in begeleiden. De bode roept dan altijd de zaak uit door uw naam te roepen. Dit is in verband met het openbare karakter van de zitting zodat eventuele belangstellende ook in de zaal plaats kunnen nemen. Eenmaal in de zittingszaal neemt u plaats op de door de bode aangewezen tafel voor de drie rechters. .
 2. Opening onderzoek ter terechtzitting
  Vervolgens zal de voorzitter het onderzoek ter terechtzitting openen en u vragen naar uw naam, geboortedatum en -plaats, en uw huidige adresgegevens. De rechter doet dit om na te gaan of u inderdaad de persoon bent die op de dagvaarding staat vermeld, maar ook om te controleren of de adresgegevens nog juist zijn. Na de controle van de gegevens zal de rechter u uitleggen dat u goed moet opletten en dat u als verdachte niet tot antwoorden verplicht bent. U hebt dus het recht om te zwijgen op vragen die mogelijk belastend voor u zijn.
 3. Tenlastelegging
  Hierna zal de voorzitter het woord geven aan de officier van justitie. De officier zal de tenlastelegging voordragen en daarbij dus aangeven waarvan u precies wordt verdacht. Het gaan om een beknopte weergave van de feiten op de tenlastelegging.
 4. Onderzoek door de voorzitter van de rechtbank
  Vervolgens zal de rechter zich weer tot u wenden voor de bespreking van de feiten. De rechter zal aan u vragen wat er nu precies is gebeurd. In beginsel wordt er meer tijd besteed aan het bespreken van de feiten dan bij een zitting bij de politierechter. Het kan zijn dat de rechters erg diep ingaan op de feiten en de verklaringen in het dossier. Hoewel de meeste vragen door de voorzitter worden gesteld, zullen ook de andere twee rechters vragen aan u (kunnen) stellen. Daarna krijgen ook de officier van justitie en uw advocaat de gelegenheid om vragen te stellen. Mocht u vergeten zijn om iets belangrijks te vertellen, dan zal de advocaat u hierover wellicht nog vragen stellen om u enigszins te sturen. Hierna zal de voorzitter vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden, zoals:
  – Wat doet u voor werk?
  – Hoeveel inkomen heeft u per maand?
  – Kunt u hiervan goed rondkomen?
  – Heeft u met bepaalde dingen hulp nodig in het leven?
  – etc.De politierechter probeert hierdoor een beeld te krijgen van uw leven om zo maatwerk te kunnen leveren bij het opleggen van de straf. Zo kunt u bijvoorbeeld betaling in termijnen vragen, als u de geldboete niet ineens kunt betalen.
 5. Vordering benadeelde partij
  Wanneer er een benadeelde partij is, zal de voorzitter bij de rechtbank diens vordering ook behandelen. Meestal heeft de benadeelde partij dan een voegingsformulier ingediend dat tijdens de zitting wordt besproken. Aan u wordt gevraagd of u bereid bent om de schade te vergoeden. U kunt dan het beste antwoorden dat u bereid bent de schade te vergoeden voor zover de rechter die redelijk acht. Uw advocaat zal de vordering later nog bespreken tijdens zijn pleidooi en hij zal daarbij verweer voeren tegen de verschillende schadeposten en/of de verschuldigdheid van een schadevergoeding in z’n algemeenheid. De benadeelde partij heeft ook nog een spreekrecht. Tijdens het spreekrecht mag de benadeelde partij aangeven wat het feit voor hem/haar heeft betekend.
 6. Requisitoir
  Dan zal de voorzitter het woord geven aan de officier van justitie. Dit noemen we het requisitoir. De officier van justitie zal zijn mening geven over welke feiten bewezen kunnen worden verklaard en welke niet, alsook wat de verschillende bewijzen zijn waarop de officier zijn standpunt baseert. Aan het eind van het requisitoir zal de officier van justitie de straf eisen.
 7. Pleidooi
  Direct daarna krijgt de advocaat het woord. Dit noemen we het pleidooi van de advocaat. In zijn pleidooi reageert de advocaat op het requisitoir van de officier. Hij zal namens de verdachte verweer voeren tegen de verschillende beschuldigen en aangeven waarom u niet veroordeeld moet worden of wanneer u minder straf zou moeten krijgen.
 8. Repliek en dupliek
  Hierna krijgt de officier van justitie weer het woord om te reageren op hetgeen de advocaat bij pleidooi naar voren heeft gebracht en daarna mag de advocaat hierop weer reageren. Dit noemen repliek (= de reactie van de officier van justitie) en dupliek (= de reactie van de advocaat). Dit is overigens geen verplicht onderdeel. Het kan zijn dat de officier van justitie geen reden ziet voor een nadere reactie.
 9. Het laatste woord
  Aan het eind van de zitting krijgt u van de voorzitter het laatste woord. U mag hierbij nog iets naar voren brengen wat nog niet aan de orde is gesteld of u kunt zelf ook nog reageren op hetgeen de officier van justitie heeft gezegd. U kunt het laatste woord ook gebruiken om nog eens uw excuses aan te bieden wanneer u het feit hebt bekend.
  Overigens is het laatste woord niet verplicht. U hoeft dus niet perse iets te zeggen.
 10. Sluiting onderzoek ter terechtzitting 
  Hierna zal de voorzitter het onderzoek ter terechtzitting sluiten. De uitspraak is in beginsel altijd twee weken later. U krijgt dus - anders dan bij de politierechter en de kantonrechter - niet direct de uitspraak te horen. Bij hoge uitzondering kan de rechtbank bepalen dat vervroegd uitspraak wordt gedaan (bijv. wanneer de verdachte onterecht in voorarrest zit).
  De uitspraak wordt altijd gedaan op een speciale zitting, 14 dagen na de behandeling van uw strafzaak. U kunt ervoor kiezen om op deze zitting aanwezig te zijn, maar u kunt ook een uur na het tijdstip van de zitting even naar de rechtbank bellen om deze telefonisch te vernemen. De uitspraak wordt bovendien altijd op schrift gesteld en u krijgt deze binnen enkele dagen toegestuurd.
  Het is niet verplicht om aanwezig te zijn bij de uitspraak. Het maakt voor de uitspraak zelf ook geen verschil nu deze vooraf al is bepaald.

Hoger beroep

Na de uitspraak hebt u 14 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank. Het hoger beroep stelt u in via de griffie van de rechtbank.

> Meer informatie hoger beroep

Duur zitting meervoudige kamer rechtbank

De gemiddelde duur van een zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank bedraagt ongeveer 60 tot 90 minuten. Omdat de zaken erg krap worden gepland, lopen de zitting nogal uit en kan het zijn dat u lang moet wachten voordat uw zaak bij de rechtbank wordt behandeld.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden