Strafdossier opvragen via advocaat

Een advocaat kan voor u het strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Als u verdachte bent en wellicht wordt vervolgd, is het belangrijk dat een advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium van de strafzaak het volledige strafdossier opvraagt, zodat hij dit met u kan bespreken en in overleg met u de verdedigingsstrategie kan bepalen.

Strafdossier

Het strafdossier, ook wel het procesdossier genoemd, bestaat onder andere uit:

  • het door de politie opgemaakte proces-verbaal (alle verklaringen)
  • uw justitiële documentatie (strafblad)
  • de dagvaarding of oproeping voor een zitting
  • evt. opgemaakte rapporten door reclassering en gedragsdeskundigen
  • vordering benadeelde partij

Het strafdossier is dus eigenlijk het volledige procesdossier dat ook in het bezit van de officier van justitie en de rechtbank is. Vanuit de equality of arms en het recht op een eerlijk proces dient de verdachte over dezelfde stukken te beschikken. 

Hoe strafdossier opvragen?

U dient het strafdossier op te (laten) vragen via een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan dan ook direct het proces-verbaal en de overige stukken uit het procesdossier bestuderen en u adviseren over de te volgen verdedigingsstrategie. 

Waarom strafdossier opvragen?

Het belang van het opvragen van het strafdossier is evident. Met het strafdossier in handen

  • weet u wat de aangever, getuigen en medeverdachten hebben verklaard
  • welke overige bewijzen er eventueel bestaan
  • kunt u bepalen of u moet zwijgen of dat u een verklaring moet afleggen bij de rechter
  • kunt u eventueel nog bepalen of u nog getuigen moet horen of aanvullende onderzoeken moet (laten) verrichten
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden