Zitting strafrecht

In het strafrecht kunt u worden gedagvaard of opgeroepen om op verschillende soort zittingen te komen.

Daarnaast kennen we nog de zogenaamde pro forma zittingen voor verdachten die in voorarrest zitten en de regie-zittingen voor de bespreking van onderzoekswensen.

Openbare behandeling

Als uitgangspunt geldt dat zittingen in het strafrecht in het openbaar worden behandeld (art. 269 Sr.). In uitzonderlijke gevallen kan de rechter echter bevelen dat de zitting met gesloten deuren plaatsvindt. In jeugdstrafzaken geldt echter weer als uitgangspunt dat de behandeling met gesloten deuren plaatsvindt.

> Achtergrond openbare behandeling

Verloop zitting strafrecht

De zitting in het kader van het strafrecht verloopt steeds volgens een vast stramien. Het is belangrijk dat u weet wat u te wachten staat wanneer u bij de rechter moet verschijnen. Uw advocaat zal u hier in de meeste gevallen wel op voorbereiden, maar wij zullen dit ook alvast stapsgewijs uitleggen, zodat u niet voor onverwachte situaties komt te staan.

Bijstand advocaat

Tijdens de zitting bij de kinderrechter is de bijstand van een advocaat verplicht. De minderjarige verdachte krijgt automatisch een advocaat toegewezen wanneer die nog geen advocaat heeft. Ook voor de cassatieprocedure bij de Hoge Raad is een advocaat verplicht. In alle andere gevallen mag u zelf bepalen of u een advocaat mee naar de zitting neemt. Wij kunnen het u in ieder geval aanraden.

U kunt ook een advocaat machtigen om voor u naar de zitting te gaan. U hoeft dan zelf niet te verschijnen, maar wordt toch verdedigd. Of dit verstandig is, verschilt per zaak. Uw advocaat zal u hier ongetwijfeld over adviseren.

Bijzonderheden tijdens de zitting

Tijdens een zitting kunnen zich verschillende bijzonderheden voordoen, die van u vragen om daarop te reageren of een verzoek te doen. Wij zullen de belangrijkste voorbeelden hiervan bespreken:

 • Wraking rechter
  Het kan zijn dat de rechter zich zodanig negatief over u of over uw zaak uitlaat, waardoor de schijn van vooringenomenheid bestaat. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de rechter vooraf een oordeel geeft over de waardering van het bewijs  In dat geval kunt u de rechter wraken. Wraken kan niet wanneer u het niet eens bent met een (tussen)beslissing van de zaak.
 • Verzoek horen getuigen
  U kunt tijdens de zitting nog vragen om getuigen te horen. De rechter beoordeelt dan of hij het horen van de getuigen noodzakelijk vindt. Verstandiger is het om minimaal 10 dagen voor de zitting al schriftelijk een verzoek te doen aan de officier van justitie om getuigen te horen.
 • Verzoek verrichten overig onderzoek
  Voor overige onderzoekswensen geldt hetzelfde als voor het horen van getuigen.
 • Aanhouding zitting / uitstel strafzaak
  Kunt u niet op de zitting verschijnen omdat u verhinderd bent, dan kan een verzoek tot aanhouding worden gedaan. Het advies is wel om dit verzoek tijdig schriftelijk naar de rechtbank te sturen.
 • Bepaaldelijk gevolmachtigd advocaat
  De verdachte kan op de voet van artikel 279 Sv. zijn advocaat machtigen om buiten diens aanwezigheid het woord ter verdediging te voeren. De verdachte hoeft dan niet zelf ter zitting te verschijnen. De advocaat voert namens de verdachte de verweren. De procedure geldt als een procedure op tegenspraak.
 • Behandeling achter gesloten deuren
  Op de gronden als vermeld in artikel 269 Sv. kan de rechter bevelen dat (een gedeelte van) de behandeling van de zaak met gesloten deuren plaatsvindt.

> Meer bijzonderheden tijdens de zitting

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden